Odorín

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: okolo roku 1270

Poloha: v ohradenom areáli na južnom okraji obce

Stručný popis: dvojloďový románskogotický kostol s kvadratickým presbytériom, predstavanou západnou vežou, severnou sakristiou a pristavanou severnou kaplnkou

História
Kostolík postavili niekedy okolo roku 1270 (obec sa spomína prvýkrát v roku 1263) ako typickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom a západnou predstavanou vežou. Už v roku 1268 sa tunajší farár spomína ako člen Bratstva spišských farárov.
V 80. rokoch 14. storočia bol kostol prestavaný. Loď zaklenuli na stredovú podporu a vytvorili viacero nových vstupov do priestoru lode i presbytéria, vrátane monumentálneho portálu na severnej strane lode.
V 18. storočia bola stavba barokovo upravená a dnešnú podobu získala v roku 1807, kedy bola zo severnej strany po celej dĺžke lode pristavaná Kaplnka Panny Márie Snežnej, otvorená do priestoru lode arkádovými oblúkmi, z ktorých jeden bol vytvorený z pôvodného portálu. Obnovou prešiel objekt aj v roku 1921.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje peknú ukážku stredovekého staviteľstva v období prelínania románskeho a gotického slohu..
- Stredoveká stavba sa zachovala v prakticky celom rozsahu s mnohými architektonickými detailmi.
- Na románsky sloh odkazuje východné štrbinové okno presbytéria a zamurované združené okná veže.
- Najväčšou pýchou kostolíka je severný ústupkový portál s lomenou archivoltou, pôvodne výrazne vystupujúci z fasády lode. Po stranách má dva ústupky s vloženými stĺpikmi, čo evokuje ešte románske dozvuky. Od archivolty sú oddelené po oboch stranách súvislými hlavicovými vlysmi, ktoré sú zdobené realistickými reliéfmi listov. Netradičná poloha hlavného portálu sa vysvetľuje polohou kostolíka na južnom okraji zástavby obce.
- Pôvodné jednoduché portály sa zachovali aj na južnej strane lode a presbytéria (ešte románskeho tvaru, dnes zamurované), ako aj v presbytériu (vedúci do sakristie).
- V presbytériu sa zachovala pôvodná krížová rebrová klenba, ktorú v rochoch podopierajú stĺpiky (zachovali sa len v JV a SV rohu) so zdobenými hlavicami. Ich výzdoba je rovnaká ako na severnom portáli.
- V severnej stene presbytéria je vsadené gotické kamenné pastofórium s vimperkom a reliéfnou výzdobou.
- V staršej literatúre sa spomína existencia nástenných malieb v interiéri.
- Zo západnej strany je k osemuholníkovej stredovej podpore klenby lode pripojená kamenná kupa krstiteľnice.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v okolitých obciach Danišovce, Markušovce a Spišský Hrušov

Súčasný stav
Kostol je farským chrámom miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Nedávno boli vynovené fasády. Navštívili sme ho októbri 2013 a máji 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30 a 10.30 hod.

Praktické informácie
Obec leží cca 8 km východne od Spišskej Novej Vsi na hlavnej ceste do Spišských Vlachov a Krompách. Kostol stojí na južnom okraji obce v ohradenom ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 053/ 446 13 08.
GPS: 48.931102676, 20.633305907

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M90).

Web:
- www.obecodorin.sk
- http://schematizmus.kapitula.sk
- www.dokostola.sk
- www.odorinonline.szm.com

esteban