Markušovce

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: po roku 1260

Poloha: v opevnenom areáli na vyvýšenine pri stredovekom hrade

Stručný popis: pôvodne jednoloďový románskogotický kostol s polygonálym presbytériom, západnou vežou, južnou a severnou kaplnkou a severnou sakristiou

História
Kostol postavili niekedy po roku 1260 (prvá písomná zmienka v roku 1280) vo vyvýšenej polohe vedľa stredovekého hradu. Išlo o jednoloďovú stavbu zrejme s kvadratickým presbytériom v románskogotickom štýle.
V druhej polovici 15. storočia prešiel objekt veľkou gotickou prestavbou, kedy bola pôvodná svätyňa nahradená súčasným polygonálnym presbytériom. V rokoch 1486 - 1490 pristavali zo severnej strany bočnú kaplnku sv. Kozmu a Damiána. V roku 1500 dal Štefan Mariássy postaviť aj južnú kaplnku sv. Anny.
V roku 1773 bol kostol poškodený požiarom, ktorý zvlášť zasiahol pôvodnú západnú vežu. Pri následnej obnove v barokovom stavba novo zaklenuli a vežu opravili a navyše aj zvýšili. Ďalšie opravy stavby i pevnostného múru okolo nej sa realizovali aj v roku 1818.
Opätovne oheň poškodil objekt v 1882, čo si znova vyžiadalo aj opravu veže v roku 1891. Začiatkom 20. storočia ju však zasiahol blesk a zničil ju. Musela tak byť postavená nanovo v neogotickom slohu. Takisto bola predĺžená severná loď.

Zaujímavosti
- Kostol v opevnenom areáli tvorí významnú dominantu obce a spolu so zrúcaninou goticko-renesančného opevneného kaštieľa, renesančno-rokokovým kaštieľom a rokokovým letohrádkom predstavujú pamiatkovo i turisticky výnimočne zajímavú lokalitu.
- Postavili ho v zmiešanom románskogotickom štýle, čoho pekným príkladom je západný portál kombinujúci románske ústupky a stĺpiky s goticky lomeným oblúkom archivolty. Zdobia ho košovité hlavice s rastlinnými motívmi. Dnes je sekundárne osadený v západnej stene južnej kaplnky, ktorá sa ním otvára do neskôr pristavanej predsiene.
- Priestor presbytéria nie je oddelený od lode víťazným oblúkom, čo je netypickú riešenie, s ktorým sa stretávame len pri kláštorných stavbách (napr. Červený Kláštor). Ústredný priestor kostola je zaklenutý sieťovou klenbou.
- Bočné kaplnky sú osvetľované gotickými oknami s kamennými kružbami.
- Rebrá klenby južnej kaplnky dosadá na konzoly zdobené reliéfmi ľudských tvárí, zvierat i heraldických znakov. Svorníky klenby zdobia reliéfy zvierat.
- V interiéri kostola sa nachádza viacero bohato zdobených náhrobných kameňov Mariássyovcov zo 16. a 17. storočia. Jeden poškodený je osadený aj do vonkajšieho múru okolo kostola.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú v Odoríne, Danišovciach i Chrasti nad Hornádom.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a je v pomerne dobrom stave. V júli 2012 zasiahol vežu blesk a spôsobil menšie škody na vybavení. Navštívili sme ho v decembri 2012 a máji 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 11.00 hod.

Praktické informácie
Markušovce ležia cca 10 km juhovýchodne od Spišskej Novej Vsi pri železničnej trati Košice - Žilina - Bratislava. Kostol stojí v opevnenom areáli na kopci v centre obce a vďaka svojej polohe je neprehliadnuteľný. Areál kostola býva zamknutý. Kontakt na farský úrad: 053/ 44 98 111.
GPS: 48.915523103, 20.621037483

Literatúra:
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K70).

Web:
- www.markusovce.sk
- http://regionkosice.com
- http://schematizmus.kapitula.sk
- www.farskyurad.sk
- Pokoj a dobro (farský časopis)
- Zvonenie zvonov kostola

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu