Nová kniha o zaniknutej kaplnke v Štítniku

Minimálne do 16. storočia podľa všetkého siaha história zaniknutej Kaplnky Sv. kríža stojaceho pri ceste zo Štítnika do Rožňavy. Dostupné informácie o takmer neznámej stavbe sumarizuje študent archívnictva Samuel Sebastián Očkaik vo svojej novej knihe.

Publikácia s názvom Zaniknutá Kaplnka Svätého kríža v Štítniku na vyše 70 stranách popisuje náboženské pomery v Štítniku v 16. - 18. storočí i osudy samotnej kaplnky, ako ich zachytili dobové písomné pramene. 

Zaoberá sa najstaršou písomnou zmienkou o stavbe z roku 1688 a dosiaľ nevyjasnenými otázkami o jej datovaní, na ktoré bude môcť odpovedať len archeologický výskum lokality.

Štúdiom archívnych materiálov sa autorovi podarilo získať ďalšie pramene približujúce osudy schátranej kaplnky, ktorá po rozsiahlej prestavbe a rozšírení koncom 17. storočia slúžila istý čas ako farský kostol pre potreby miestnych katolíkov. 

Po postavení nového Kostola sv. Júdu Tadeáša v polovici 18. storočia priamo v Štítniku starý chrám stratil svoje využitie a druhý raz vo svojich dejinách postupne schátral, tentoraz už definitívne. 

Kniha mladého autora v každom prípade predstavuje vítaný prínos k poznaniu nielen náboženských dejín Štítnika a len zvýrazňuje význam a bohatstvo tohto mestečka koncom stredoveku a začiatkom novoveku.

Publikáciu si S. S. Očkaik vydal v roku 2023 vo vlastnom náklade len 150 ks. Záujemci si ju môžu objednať u autora (ockaikss@gmail.com) za cenu 11 eur plus poštovné. Zakúpiť sa dá aj osobne v turistickom informačnom centre na Námestí baníkov v Rožňave.

O autorovi: Samuel Sebastián Očkaik (2002) je študentom 3. ročníka na Katedre archívnictva a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pochádza z Gemerskej Polomy a medzi svoje úspechy môže rátať napríklad aj štyri víťazstva na celoštátnom kole Dejepisnej olympiády (3x kat. A, 1x kat. C). Jedna z víťazných prác sa venovala práve štítnickej kaplnke a ďalšia zaniknutým kostolom a kaplnkám v Gemerskej Polome a nad Betliarom.

esteban
14. 1. 2024, upravené 21. 1. 2014

Rubrika: Aktuality