Kostolná pri Dunaji

Patrocínium: Panny Márie Ružencovej, pôvodne sv. Ondreja

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: v strede obce

Stručný popis: jednoloďový kostolík so západnou vežou a novodobou loďou na východnej strane

História
Kostolík postavili z tehál niekedy v prvej polovici 13. storoča ako typickú románsku stavbu s pozdĺžnou loďou, polkruhovou apsidou a západnou vežou. Pôvodne bol zasvätený sv. Ondrejovi, pod týmto menom sa prvýkrát spomína aj obec (villa Sancti Andree) v roku 1332.
V období gotiky bol kostolík upravovaný, zo severnej strany lode bola pristavaná sakristia. Počas reformácie, v roku 1643, prevzali kostol protestanti, ale využívali ho len do roku 1674, kedy bol opäť vrátený katolíkom.
Aj po barokovej prestavbe v 18. stor., kedy bola loď zaklenutá lunetovou klenbou a upravené boli aj okná, si kostolík zachoval pôvodnú románsku dispozíciu až do 30. rokov minulého storočia. Vtedy miestna farnosť pristúpila k rozsiahlej prestavbe, ktorej cieľom bolo rozšírenie kostolíka.
V roku 1933 bola preto zbúraná románska apsida a na jej miesto bola postavená nová, podstatne väčšia loď v neorománskom štýle, podobná prístavbám v Jelke či Orešanoch. Z románskej lode sa tak stalo presbytérium a veža sa ocitla až za oltárom. 

Zaujímavosti
- Pôvod kostolíka sa v niektorých prameňoch kladie až do 12. storočia.
- Zbúraná, pomerne nízka, apsida bola zaklenutá konchou, ktorá však pred smerom k triumfálnemu oblúku prechádzala do valenej klenby, čo súviselo s predĺženým pôdorysom apsidy. Išlo tak v podstate o náznak chóru, aký bol v pokročilejšej podobe využitý v kostolíku v Šámote.
- Na severnej strane lode zostal po zbúranej sakristii len zamurovaný neskorogotický portálik. Vstup zakončený lomeným oblúkom nájdeme aj na južnej strane veže.
- V okolí obce stoja románske kostolíky aj v Novej Dedinke a Jelke.  

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Románska časť stavby má problém s vlhnutím stien, ktorý sa začal riešiť osekaním omietky až na tehlové murivo o celom obvode do výšky cca dvoch metrov. Navštívili sme ho v máji 2010.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku v pondelok (9.00 hod.), utorok (19.00 hod.), stredu (18.45 hod.), štvrtok (18.00 hod.), piatok (19.00 hod.), sobotu (8.00 hod.) a nedeľu (9.30 hod.); v slovenskom jazyku v sobotu (19.00 hod.)

Praktické informácie
Obec Kostolná pri Dunaji (maď. Egyházfa) leží cca 5 kilometrov juhovýchodne od Senca. Kostolík tvorí výraznú dominantu obce a vďaka svojej veže je viditeľný zďaleka. Stojí hneď pri hlavnej ceste prechádzajúcej obcou. Kontakt na farský úrad: 02/45901231.
GPS: 48.186353937, 17.433811426

Literatúra:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.
- Encyklopédia miest a obcí Slovenska. PS - LINE, Lučenec 2005.

Web
- http://kostolna.fara.sk
- www.kostolnapd.sk

esteban