Streda nad Bodrogom

Patrocínium: Panny Márie Karmelskej, pôvodne sv. Petra

Vznik: 2. štvrtina 13. storočia

Poloha: na vyvýšenine na okraji obce

Stručný popis: jednoloďový románsky kostol s kvadratickým presbytériom, západnou barokovou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavil niekedy v druhej štvrtine 13. storočia na vyvýšenine neďaleko rieky Bodrog ako jednoduchú stavbu s obdĺžnikovou loďou, mierne vyoseným kvadratickým presbytériom a západnou emporou. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v roku 1329.
V roku 1598 Mikuláš Bočkai opevnil spolu s neďalekým hradom aj kostol a mal ich prepojiť podzemnou chodbou. Románska stavba bola zrejme poškodená v roku 1670, keď cisárske vojská po odhalení Vešeléniho sprisahania zasiahli proti Štefanovi Bočkaiovi zo Stredy nad Bodrogom a zbúrali jeho hrad.
V 17. storočí, uvádza sa, že najneskôr v rokoch 1627/1628, získali kostolík kalvíni. Keď sa dostal späť do rúk katolíkom po potlačení povstania Františka II. Rákociho (1703 - 1711), bol v zlom stave bez strechy. Loď bola následne zastrešená v roku 1710, svätyňa zostala stále otvorená a podľa dobových prameňov mal v nej rásť orech vysoký ako dospelý človek.
Rozsiahlou prestavbou prešiel kostolík v roku 1800. K západnému priečeliu vtedy pristavali barokovo - klasicistickú vežu, zo severnej strany presbytéria pribudla sakristia. Loď dostala nové klenby a zbarokizovaná bola aj empora.
Ďalšej obnovy sa dočkal v 30. rokoch 20. storočia. Najprv ho dal v roku 1931 opraviť barón František Véčei, kedy vznikli aj pseudorománske združené okná na južnej strane lode a východnej stene sakristie. V roku 1936 prešiel odbornou obnovou.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej vyvýšenej polohe dodnes tvorí jednu z dominánt obce.
- Kvadratická svätyňa sa pôdorysne odkláňa smerom na sever, v čom niektorí odborníci vidia symbol do pravej strany naklonenej hlavy ukrižovaného Ježiša Krista.
- O románskom pôvode neskôr viackrát prestavanej stavby svedčí predovšetkým hodnotný ústupkový portál na južnej strane lode. Jeho tympanón zdobí reliéf dvojkríža (v súčasnosti zvýraznený bielou farbou) a po obvode oblúčikový vlys.
- V interiéri sa z románskeho obdobia zachovala aj pôvodná kamenná krstiteľnica a dve sväteničky. Románsky pôvod má aj empora a valená klenba svätyne.
- V kostolíku je umiestnená mramorová náhrobná doska Mikuláša Bočkaia z roku 1621.
- Pod kostolom sa nachádza hrobka šľachtického rodu Véčeiovcov, do ktorej vedie samostatný vstup zo zadnej strany presbytéria.
- V susednej obci Klin nad Bodrogom sa zachovala takmer zrúcanina ranogotického kostolíka a románsky kostol nájdeme aj v blízkej Borši.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a stále sa využíva na liturgické účely. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho decembri 2009, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: áno.

Praktické informácie
Obec Streda nad Bodrogom (maď. Bodrogszerdahely)  leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, len pár kilometrov od hraníc s Maďarskom. Od Slovenského Nového Mesta je vzdialená približne 8 kilometrov. Kostol je neprehliadnuteľný, stojí v južnej časti obce hneď pri ceste. Celý areál aj s cintorínom je prístupný. Kontakt na farský úrad: 056/628 36 90.
GPS: 48.367643909, 21.752253771

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Reško, A. - Gecse, F.: Streda nad Bodrogom. Stará zemianska obec. Malá vlastivedná knižnica č. 90, Vydavateľstvo KT, Komárno 2007.

Web

- http://stredanb.szm.com
- http://sk.wikipedia.org/wiki/Streda_nad_Bodrogom

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu