Streda nad Bodrogom

Patrocínium: Panny Márie Karmelskej, pôvodne sv. Petra

Vznik: 2. štvrtina 13. storočia

Poloha: na vyvýšenine na okraji obce v areáli cintorína 

Historický región: Zemplín

Stručný popis: jednoloďový románsky kostol s mladším kvadratickým presbytériom, západnou barokovou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavil niekedy v druhej štvrtine 13. storočia na vyvýšenine neďaleko rieky Bodrog ako jednoloďovú kamennú stavbu so západnou emporou na ktorú nadväzovala vstavaná veža, a svätyňou neznámej podoby. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v roku 1322 (uvádza sa aj rok 1329), vtedy ešte s pôvodným zasvätením sv. Petrovi..
Zrejme niekedy v druhej polovici 16. storočia došlo k odstráneniu pôvodnej svätyne a následne k postaveniu súčasného kvadratického presbytéria. Je možné, že románska svätyňa bola poškodená počas bojov s Turkami, keďže miestna tradícia spomína výbuch vo svätyni uskladneného pušného prachu v 60. rokoch 16. storočia.
V roku 1598 Mikuláš Bočkai opevnil spolu s neďalekým hradom aj kostol a mal ich prepojiť podzemnou chodbou. Románska stavba bola pravdepodobne poškodená aj v roku 1670, keď cisárske vojská po odhalení Vešeléniho sprisahania zasiahli proti Štefanovi Bočkaiovi zo Stredy nad Bodrogom a zbúrali jeho hrad.
V 17. storočí, uvádza sa, že najneskôr v rokoch 1627/1628, získali kostolík kalvíni. Keď sa dostal späť do rúk katolíkom po potlačení povstania Františka II. Rákociho (1703 - 1711), bol v zlom stave bez strechy. Loď bola následne zastrešená v roku 1710, svätyňa zostala stále otvorená a podľa dobových prameňov mal v nej rásť orech vysoký ako dospelý človek.
Rozsiahlou prestavbou prešiel kostolík v roku 1800. K západnému priečeliu vtedy pristavali barokovo - klasicistickú vežu, zo severnej strany presbytéria pribudla sakristia. Loď dostala nové klenby a zbarokizovaná bola aj empora.
Ďalšej obnovy sa dočkal v 30. rokoch 20. storočia. Najprv ho dal v roku 1931 opraviť barón František Véčei, kedy vznikli aj pseudorománske združené okná na južnej strane lode a východnej stene sakristie. V roku 1936 prešiel odbornou obnovou. Status národnej kultúrnej pamiatky má objekt od roku 1963.
V roku 2005 uskutočnili architektonicko-historický a umelecko-historický výskum kostola L. Kürthy a M. Šimkovic, pričom sa im podarilo spresniť datovanie stavebného vývoja objektu.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej vyvýšenej polohe dodnes tvorí jednu z dominánt obce.
- Pôvodná románska stavba patrila do skupiny kostolov s vstavanou západnou vežou, ktorá nadväzovala na emporu v lodi. V regióne do nej patria napríklad známe chrámy vo Veľkej Tŕni, Svätušiach a Brehove.
- Do románskeho obdobia bola dlho kladená aj kvadratická svätyňa, ktorú však výskum v roku 2005 zaradil do mladšej etapy.
- O románskom pôvode neskôr viackrát prestavanej stavby svedčí predovšetkým hodnotný ústupkový portál na južnej strane lode. Jeho tympanón zdobí reliéf dvojkríža (v dobe našjej návštevy zvýraznený bielou farbou) a po obvode oblúčikový vlys.
- V západnej časti lode sa nachádza murovaná tribúny, ktorá využíva sčasti aj murivo pôvodne románskej empory. Na tú nadväzovala vstavaná veža, pričom sa z nej zachovali v podkroví už len zvyšky po odbúranom murive.
- V interiéri sa z románskeho obdobia zachovala aj pôvodná kamenná krstiteľnica a dve sväteničky zamurované z východnej strany do pilierov západnej tribúny.
- V kostolíku je umiestnená mramorová náhrobná doska Mikuláša Bočkaia z roku 1621.
- Pod kostolom sa nachádza hrobka šľachtického rodu Véčeiovcov, do ktorej vedie samostatný vstup zo zadnej strany presbytéria.
- V susednej obci Klin nad Bodrogom sa zachovala takmer zrúcanina ranogotického kostolíka a románsky kostol nájdeme aj v blízkej Borši.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a stále sa využíva na liturgické účely. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho decembri 2009, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 9.15 a 11.00 h

Praktické informácie
Obec Streda nad Bodrogom (maď. Bodrogszerdahely) leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, len pár kilometrov od hraníc s Maďarskom. Od Slovenského Nového Mesta je vzdialená približne 8 kilometrov. Kostol je neprehliadnuteľný, stojí v južnej časti obce hneď pri ceste. Celý areál aj s cintorínom je prístupný. Kontakt na farský úrad: 056/ 628 36 90.
GPS: 48.367643909, 21.752253771

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kürthy, L. - Glocková, B.: Príspevok k vývoju sakrálnej architektúry 13. storočia na území bývalej Užskej a Zemplínskej župy. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 22/2010. PÚ SR, Bratislava 2010, str. 318-332.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012. Dostupné v elektronickej podobe - www.academia.edu/34485400/Sakralna_architektura_11....
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Reško, A. - Gecse, F.: Streda nad Bodrogom. Stará zemianska obec. Malá vlastivedná knižnica č. 90, Vydavateľstvo KT, Komárno 2007.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2H46/4202).

Web
https://www.stredanadbodrogom.sk/rimskokatolicka
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20833
https://www.dokostola.sk/kostol/karmelskej-panny-marie
- http://sk.wikipedia.org/wiki/Streda_nad_Bodrogom

esteban
7. 1. 2010, upravené 29. 9. 2021