Borša

Patrocínium: pôvodne Nanebovzatia Panny Márie, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi 

Vznik: koniec 12. storočia

Poloha: na okraji obce

Historický región: Zemplín

Stručný popis: jednoloďový románsky kostolík s polkruhovou apsidou a strešnou vežičkou

História
Kostolík postavili niekedy v priebehu 12. storočia ako neveľkú stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou. Stavebným materiálom sú opracované kamenné kvádre (dolná časť múrov), resp. lomový kameň (horná časť múriva).
Začiatkom 16. storočia ju prestavali v neskorogotickom štýle. V tomto období zrejme zamurovali pôvodný portál na južnej strane lode a vytvorili nový na západnom priečelí. Rovnako tak zväčšili okná na južnej strane lode a južnej a východnej stene apsidy.
Počas reformácie, pred rokom 1552, prešiel kostolík do rúk kalvínov. Začiatkom druhej polovice 17. storočia sa dočkal celkovej obnovy, ďalšie opravy sa potom uskutočnili aj v rokoch 1798 a 1818.
V roku 1865 kostol vyhorel a požiar sa opakoval aj v roku 1905, kedy vyhorela aj časť obce a ohňu zrejme padla za obeť aj drevená zvonica stojaca severne od kostolíka. Zvonicu už znova nepostavili a miesto nej dostal kostol v rámci následnej opravy malú vežičku, do ktorej umiestnili pôvodný zvon.
V 30. rokoch 20. storočia bol kostolík v zlom stave, na apside sa objavili trhliny. Vlastník ju preto plánoval zbúrať, v západnej časti lode pristavať betónovú tribúnu a pristavať vežu. Pre nesúhlas pamiatkarov však k tomu nedošlo.
Odborná obnova sa realizovala v roku 1936, kedy boli odkryté aj stredoveké prvky stavby, ktorá tak získala súčasnú podobu. Zamurované zrejme boli aj okná na severnej strane lode, ktoré sú doložené ešte v roku 1930. Kolaudácia opraveného kostolíka sa konala 21. 10. 1936.
Šindľovú strechu, nekvalitne urobenú, vymenili v roku 1959 za pálenú bobrovku. V roku 1963 bola stavba vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Posledné opravy sa uskutočnili v roku 1992. 

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi najstaršie zachované kostoly v tomto regióne.
- Z románskeho obdobia sa okrem obvodových múrov (sčasti z opracovaných kamenných kvádrov a sčasti z lomového kameňa) zachoval aj jednoduchý víťazný oblúk, respektíve len prechod medzi priestorom apsidy a lode v podobe prostej hrany zvýraznenej iba armovaním kamennými kvádrami.
- V podkrovnom priestore je v západnej stene lode románske okno, z vonkajšej strany zamurované.
- Z obdobia neskorogotickej prestavby sú viditeľné jednoduchý portál v západnej stene lode a okienko na južnej strane apsidy.
- Dodnes funkčný zvon je z roku 1654 a odliali ho v Prešove v dielni Geogia Wirda.
- Neďaleko kostolíka stojí kaštieľ Rákociovcov, kde sa 27. marca 1676 narodil vodca posledného protihabsburského povstania František II. Rákoci.
- Románske kostolíky sú aj v susedných obciach Bara (časť Malá Bara)Streda nad Bodrogom, v Kline nad Bodrogom zasa stojí zrúcanina ranogotického kostolíka.

Súčasný stav
Kostolík patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi. Je v relatívne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2009.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.00 hod v maďarskom jazyku  

Praktické informácie
Obec Borša (maďarsky Borsi) leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, len pár kilometrov od hraníc s Maďarskom. Od Slovenského Nového Mesta je vzdialená približne 4 kilometre. Kostolík stojí asi dvesto metrov južne od železnice. Kontakt na farský úrad: 056/63 73 339.
GPS: 48.390470548, 21.707399189

Literatúra:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Tajkov, P.: Súčasný stav výskumu počiatkov sakrálnej architektúry na Zemplíne a v Použí. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. - 18. septembra 2010 v Michalovciach. Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2011, str. 26 - 84.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012. Dostupné v elektronickej podobe - www.academia.edu/34485400/Sakralna_architektura_11....
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2595).  

Web:
- https://www.obecborsa.sk
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20805

esteban

Za pomoc ďakujeme pánovi farárovi T. Sallaiovi.

Súvisiace články: Z nášho itinerára