Klin nad Bodrogom

Patrocínium: Zjavenia Pána/sv. Joachima a sv. Anny

Vznik: 3. tretina 13. storočia

Poloha: na okraji obce neďaleko rieky Bodrog

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom a samostatnou zvonicou

História
Kostolík bol vybudovaný niekedy začiatkom tretej tretiny 13. storočia ako typická ranogotická stavba s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou obdĺžnikového tvaru.
Pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia bol interiér kostolíka vyzdobený freskami, po ktorých sa však dodnes zachovali len nepatrné fragmenty.
Počas stavovských povstaní v 17. storočí kostolík dosť utrpel, podľa záznamu v roku 1733 už sakristii hrozilo zrútenie. V tomto období zrejme patril prechodne katolíkom a kalvínom, až opustenú stavbu v roku 1782 miestny zemepán odobral pre nezáujem kalvínom a odovzdal ju do rúk katolíkom.
Výraznejšie úpravy sa kostolíka dotkli až v 19. storočí. Po roku 1849 bol niekoľkokrát opravovaný a obnovovaný. Klenbu lode podopreli novými polpiliermi, upravili okenné otvory a staticky narušenú sakristiu zbúrali.
Posledná rozsiahlejšia oprava sa začala v roku 1895, v rámci nej mali postaviť pred kostolíkom aj neveľkú murovanú zvonicu (uvádza sa aj 17. storočie).
Kvôli polohe neďaleko Bodrogu však kostolík ničili časté záplavy, vo výške aj jedného metra. Tie vážne narušili statiku stavby a na prelome 19. a 20. storočia bola už vo veľmi zlom stave, došlo aj ku zrúteniu stropu v lodi. V roku 1907 bol kostolík úradne zatvorený.
V nasledujúcom období len chátral, až z neho zostali len obvodové múry, sčasti zasypané sutinou a zarastené vegetáciou, vrátane štyroch stromov. Prvá fáza obnovy sa začala až v roku 1988, kedy bol interiér stavby vyčistený od vegetácie a sutiny (vo výške 100 - 150 cm) a uskutočnil sa aj archeologický prieskum. Obnova však nebola dokončená, keďže sa pozornosť kompetentných upriamila na obnovu románsko-gotického kostolíka v Malej Bare.

Zaujímavosti
- Kostolík je najnižšie položenou sakrálnou stavbou na Slovensku, len pár metrov od neho je na brehu rieky Bodrog osadený stĺp, označujúci bod s najmenšou nadmorskou výšku na Slovensku - 94,3 m nad morom.
- Pôvodne ležal kostolík uprostred dediny, časté záplavy však prinútili ľudí presunúť svoje obydlia, stalo sa tak najmä po veľkej povodni v roku 1974, kedy muselo byť zbúraných až 16 poškodených domov. Kostolík však zostal stáť na svojom mieste.
- Presbytérium je zaklenuté pôvodnou valenou klenbou, typickou ešte pre románsky sloh.
- V presbytériu sa zachovali zvyšky kamennej oltárnej menzy i úzky gotický portálik vedúci do dnes už zbúranej sakristie.
- Štrbinové okno, osvetľujúce pôvodne sakristiu, bolo po jej zbúraní druhotne osadené do steny presbytéria v mieste zamurovaného vstupu spájajúce tieto dva priestory.
- V lodi kostolíka sa našla ranogotická kamenná krstiteľnica a torzo renesančnej krstiteľnice z obdobia okolo roku 1600.
- V južnej stene presbytéria pod oknom je gotická nika zdobená v hornej časti mníškou.
- V blízkosti kostolíka sa majú nachádzať aj základy kalvínskeho kostola zo 16. storočia, ktorý v 20. storočí miestni veriaci po politických zmenách hraníc rozobrali a vybavenie preniesli do Maďarska.
- V susedných obciach Streda nad Bodrogom a Borša sa zachovali románske kostolíky.

Súčasný stav
Pred niekoľkými rokmi sa začalo s ďalšími prácami na záchrane kostolíka. v roku 2006 bola valená klenba presbytéria spevnená dreveným lešením a v roku 2008 sa začalo s rozsiahlejšou rekonštrukciou, vďaka ktorej už kostolík nemožno považovať za ruiny, čím ale trocha stratil zo svojho čara:(. Dostal novú strechu a múry boli staticky zabezpečené.
Kostol patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v neďalekej Strede nad Bodrogom. Navštívili sme ho v decembri 2009.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec Klin nad Bodrogom (maď. Bodrogszög) sa nachádza cca 30 km západne od Kráľovského Chlmca. Kostolík stojí na okreji dediny asi 200 metrov od zastávky autobusov, už za protipovodňovou hrádzou. Vďaka novej červenej streche je dobre viditeľný. Stavba je voľne prístupná.
GPS: 48.384503438, 21.721478105

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009. 

Web
- www.klinnadbodrogom.ocu.sk/kostol
http://petermolnar.blog.sme.sk/Goticky-kamenny-kostolik-v-Kline-nad-Bodrogom  (fotky z roku 2006)
- http://www.zamky.sk 

esteban