Banská Belá

Patrocínium: sv. Jána evanjelistu

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na okraji vyvýšenej polohy

Historický región: Hont

Stručný popis: pôvodne neskororománsky jednoloďový kostol s predstavanou západnou vežou, polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou

História
Neskororománsky kostol postavili vo vyvýšenej polohe niekedy okolo polovice 13. storočia majstri, ktorí nedávno predtým pôsobili v neďalekej Banskej Štiavnici na stavbe hneď dvoch románskych bazilík. V tomto prípade išlo o jednoduchšie riešené jednolodie s predstavanou západnou vežou a polkruhovou apsidou.
Rozsiahlou prestavbou prešiel kostol v roku 1590, pričom stavitelia uplatnili už aj renesačné prvky. Najvýznamnejší zásah sa dotkol svätyne, ktorá bola zbúraná a nahradená väčším polygonálnym presbytériom, podobne ako v prípade baziliky v Hontianskych Nemciach. Loď bola zaklenutá na dva stĺpy, čím sa dispozične zmenila na dvojlodie. Zo severnej strany bola k presbytérium pripojená sakristia. Veža dostala murovanú ochodzu.
V rokoch 1750 - 1751 dostala veža typické barokové zastrešenie cibuľovitého tvaru, ktorá nahradila pôvodnú strechu poškodenú vetrom v roku 1745. Z roku 1756 pochádza súčasný najstarší zvon visiaci vo veži.
V roku 1819 sa realizovala veľká oprava objektu, ktorú si vyžiadal jeho schátraný stav. V roku 1896 zasiahol kostol blesk, ktorý spôsobil požiar. Ten zničil strechu a poškodil aj vežu. Následne bol kostol opravený.
Počas záverečných bojov Druhej svetovej vojny zasiahli chrám delostrelecké granáty, ktoré spôsobili veľké škody predovšetkým na veži. V roku 1946 bola objekt provizórne opravený.
Komplexná obnova kostola sa uskutočnila v roku 1967, rok na to bolo inštalované elektrické vykurovanie a v roku 1971 pokryli strechu novým šindľom. Ďalšie práce sa realizovali aj v 80. a 90. rokoch minulého storočia. V rokoch 2016 - 2017 bola opravená veža kostola, ktorej baroková strecha už hrozila zrútením. Osadená bola nová drevená konštrukcia celej strechy, ktorá bola pokrytá novým medeným plechom. Obnovená bola aj fasáda veže.

Zaujímavosti
- Kostol svojou polohou a mohutnou vežou dodnes dominuje celému okoliu a je dobre viditeľný aj z kopcov nad Banskou Štiavnicou.
- Stavba patrí do tzv. banskej skupiny románskych chrámov na strednom Slovensku, medzi ktoré patria baziliky v Banskej Štiavnici, Krupine, Dobrej Nive a Hontianskych Nemciach, ako aj jednoloďové kostoly v Sáse, Babinej či Bátovciach (a možno aj v Beluji).
-  Kostol v Banskej Belej podľa všetkého patrí k najmladším objektom tejto skupiny, keďže sa tu stretávame už s predstavanou vežou, na rozdiel od prevažujúcej dispozície s vežou vtiahnutou do pôdorysu lode. Podobne je riešená bazilika v Hontianskych Nemciach a chrám v Babinej a naznačuje to už prenikanie gotického štýlu.
- Polkruhovú apsidu nájdeme v Beluji, ako aj v neďalekej Iliji.
- Z pôvodnej stavby sa zachovali múry lode a veža (okrem nadstavby a zastrešenia), ktorá je v podveží zaklenutá mohutnou krížovou rebrovou klenbou, typickou pre spomenutú skupinu stavieb.
- Prízemie veže sa pôvodne otváralo do západnej, južnej i severnej strany polkruhovými oblúkmi, čo je na našom území z tohto obdobia ojedinelé riešenie.
- Obnova veže získala za rok 2017 výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii Obnova - adaptácia.
- Súčasťou inventáru kostola bola románska kamenná krstiteľnica z 13. storočia, ktorá je v súčasnosti vystavená v priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici.
- Vedľa kostola stojí Kostol Panny Márie Škapuliarskej, pôvodne kaplnka z 15. storočia rozšírená prístavbou lode začiatkom 18. storočia.
- Viaceré stredoveké kostoly nájdeme aj v neďalekej Banskej Štiavnici (starý zámok, karner, farský kostol, špitálsky kostol, Glanzenberg, Kostol sv. Kataríny a Kostol Panny Márie Snežnej).

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a je v relatívne dobrom stave. V roku 2017 prešla rozsiahlou rekonštrukciou strecha veže, ktorej drevené časti už boli silne poškodené a ohrozovali celkovú stabilitu strechy. Kostolík sme navštívili v júni 2017 a februári 2018.

Bohoslužby: v priebehu týždňa a v nedeľu o 10.00 hod.

Praktické informácie
Obec Banská Belá leží pár kilometrov severovýchodne od Banskej Štiavnice. Kostol je neprehliadnuteľný, stojí vo vyvýšenej polohe. Kontakt na farský úrad - 045/ 69 331 77.
GPS: 48.433478934, 19.130812883

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi.  Budapest 2018
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4047).

Web
- http://www.banskabela.sk/cms/index.php/dominanty-obce/61-rimskokatolicky...
- http://banskabela.fara.sk/index.php/prvy/farsky-kostol-sv-jana-apostola-...
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=10318
- http://dokostola.sk/kostol/sv-jana-evanjelistu

esteban