Patince

Patrocínium: sv. Vendelína

Vznik: 1. polovica 13. storočia

Poloha: v obci pri hlavnej ceste

Stručný popis: jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou

História
Neveľký kostolík postavili v románskom štýle na vyvýšenom mieste ako typické jednolodie s polkruhovou apsidou. Stavebným materiálom boli opracované kamenné kvádre.
Napriek zániku obce kvôli tureckému plieneniu v prvej polovici 16. storočia sa kamená stavba zachovala a po porážke Turkov mohla byť v 20. rokoch 18. storočia obnovená. Opravu financoval gróf František Gyulai.
V roku 1776 sa uskutočnila významnejšia obnova, pričom kostolík dostal dnešnú zbarokizovanú podobu. Okná na južnej strane lode a apsidy boli zväčšené do súčasného tvaru. Južný vstup do lode zrušili a nahradili novým zo západnej strany.
V 19. storočí bola vybudovaná tribúna, obnova sa realizovala aj začiatkom 20. storočia a po povodni v roku 1965. V roku 2002 bola opravená fasáda objektu a upravené jeho okolie.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje v hmote pekne zachovanú ukážku románskej sakrálnej stavby, ktorej však chýbajú akékoľvek architektonické detaily. Tie sa zrejme skrývajú pod novšou fasádou.
- Postavili ho z veľkých opracovaných kamenných kvádrov, pričom kostolov z tohto stavebného materiálu sa u nás nezachovalo veľa. Nájdeme ich práve v južnej časti Slovenska (napr. Bíňa, Malé Kosihy či Kalinčiakovo).
- Apsida je zaklenutá konchou.

Súčasný stav
Kostolík, dnes vedený ako kaplnka, patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v susednej Iži, spravovanej v súčasnosti z Komárna. Po nedávnej, nie celkom vhodnej obnove je v relatívne dobrom stave. Navštívili sme ho v júni 2015.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku v nedeľu o 9.25 hod.

Praktické informácie
Obec Patince leží cca 15 kilometrov východne od Komárna. Kostolík stojí pri Hlavnej ulici na východnom okraji obce v otvorenom areáli.
GPS:47.739096082, 18.297176957

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Szabó, O.: Patince, Pozoruhodnosti. Malá vlastivedná knižnica, Komárňanské tlačiarne, Komárno 1998.
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5W91).

Web
- www.obecpatince.sk
- www.abu.sk/arcidieceza/farnosti

esteban

Za pomoc ďakujeme pánovi P. Paterkovi z KPÚ Nitra, prac. Komárno