Unikátne objavy pri výskume kostolíka v Patinciach

Výnimočne kvalitné kamenné murivo, odkrytie románskych okien i rímskych náhrobkov v základoch priniesol dosiaľ tohtoročný výskum neveľkého kostolíka v obci Patince (profil ešte nebol aktualizovaný) neďaleko Komárna. Súčasne bol vznik stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou len od roku 2016, posunutý o cca storočie dozadu, už do prvej polovice 12. storočia.

Výskum v rámci komplexnej obnovy sa realizuje z iniciatívy Rímskokatolíckej cirkvi s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a podieľajú sa na ňom reštaurátor Mgr. art. Juraj Puškár a výskumníci Mgr. Elena Sabadošová a Mgr. Marian Havlík. Archeologický výskum zabezpečovala spoločnosť Midland Adventure s.r.o. pod vedením Mgr. Tomáša Molotu.

Práce si vyžiadal narušený stav objektu, ktorý značne trpel vlhnutím stien. Dôvodom bola najmä nešťastná oprava v roku 2002, keď statiku kostola zabezpečili zabetónovaním obvodových múrov. Ako sa v tomto roku ukázalo po odstránení omietok, viedlo to k výraznému narušeniu kamenných kvádrov, z ktorých je postavený.

Starostlivo opracované a ukladané tufové kvádre vedú výskumníkov k domnienke, že kostolík nemusel byť pôvodne omietnutý. „Bola to kvalitná, profesionálna, drahá kamenosochárska dielňa, ktorých počet v tej dobe v našom regióne by sa dali spočítať na jednej ruke,“ uviedol pre Új Szó reštaurátor Juraj Puškár. Patince sa tak zaradili do nie veľmi početnej skupiny románskych stavieb postavených z tohto drahého stavebného materiálu, ktoré sa zachovali na juhu Slovenska, neďaleko vtedajšieho centra uhorského kráľovstva – Ostrihomu. Patria k nej napríklad kláštorné chrámy v Bíni a Hronovciach či rotunda v Malých Kosihách.

Z románskych detailov boli v exteriéri odkryté románske okno na východnej strane apsidy a ostenia dvoch románskych okien vo východnej časti južnej steny lode. Na južnej strane sa našiel aj oblúk zamurovaného románskeho portálu. V základoch kostolíka sú použité aj staršie rímske náhrobky, v niektorých prípadoch dokonca so zvyškami figurálnej výzdoby. Je možné, že ich doviezli spoza Dunaja, z pôvodne rímskej Panónie.

V interiéri ide predovšetkým o zvyšky západnej empory – stopy po jej zaklenutí a pätka románskeho stĺpika, ktorý ju niesol. Odkryté bolo aj pastofórium na severnej strane apsidy a už spomenuté východné okno apsidy.

Aj vďaka významným objavom počas výskumu by kostolík mal byť pri pamiatkovej obnove prezentovaný vo svojej románskej podobe, vrátane rekonštruovania dvoch románskych okien na lodi. Práce mali byť pôvodne ukončené do konca roka 2024, tento termín však zrejme bude vzhľadom na významné nálezy posunutý.

Krajský pamiatkový úrad Nitra v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou - Farnosť Komárno a Obcou Patince organizuje 2. septembra 2023 pre verejnosť deň otvorených dverí, v rámci ktorého viacerí odborníci predstavia výsledky výskumu a prípravy obnovy kostola. Akcia sa uskutoční ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva

Zdroj: https://ujszo.com/regio/szenzacios-titkokat-fed-...

esteban
4. 8. 2023

Za pomoc a informácie ďakujeme pánovi P. Paterkovi z KPÚ Nitra, pracovisko Komárno a pani starostke Rozálii Tóthovej a jej kolegom. 

Rubrika: Aktuality