Vrakúň

--- DOPLNENÉ ---

Patrocínium: sv. Jakuba

Vznik: polovica 14. storočia

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili v obci niekedy okolo polovice 14. storočia ako typickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s polygonálnym presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou. Ešte v stredoveku dostal interiér kostolíka výzdobu v podobe nástenných malieb.
Prestavou prešiel objekt v renesancii a v baroku v rokoch 1760-61. Vtedy bola okrem iného zaklenutá loď pruskou klenbou a kostolík dostal novú vnútorné zariadenie, vrátane hlavného a dvoch bočných oltárov z polovice 18. storočia.
Obnova sa realizovala aj v roku 1928 a v roku 1959 dostala klenba v lodi novú výmaľbu. V roku 1971 bol exteriér nevhodne omietnutý brizolitom. V roku 1979 boli zasa neodborne premaľované gotické nástenné maľby.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje dodnes dominantu obce, aj keď dnes sčasti zakrytý stromami.
- Z gotického obdobia sa zachovala celá hrubá stavba, vrátane zaklenutia presbytéria, ktoré dodnes osvetľujú pôvodné okná ešte ranogotického tvaru s mníškou.
- Na južnej strane lode je zamurovaný gotický portál.
- V presbytériu je gotické kamenné pastofórium z 15. storočia s vimperkom a bočnými fiálami.
- Pred kostolom je umiestnená pôvodná kamenná krstiteľnica ešte jednoduchého románskeho tvaru.
- V kostole sa nachádzajú aj gotické nástenné maľby. Na severnej stene presbytéria sú odkryté nástenné maľby z gotického obdobia, po neodbornej premaľbe v roku 1979 však nie sú v dobrom stave. Ide o obrazy sv. Mikuláša, sv. Heleny, sv. Ladislava a Neveriaceho Tomáša. V lode bola objavená scéna Piety. Staršia literatúra spomína aj ďalších dvoch uhorských kráľovských svätcov a tiež postavu sv. Krištofa v exteriéri.
- Pod presbytériom sa nachádza krypta s vetracím oknom na východnej strane.
- Nad týmto oknom je zvonka v múre osadený erb rodiny Schmertzingovcov z roku 1869. V roku 1870 tu bol pochovaný Anton Schmertzing.
- Neďaleko kostolíka stojí kaštieľ zo začiatku 20. storočia, ktorý dnes slúži ako hotel.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v Dunajskej Strede, Gabčíkove a Dolnom Štále a jeden pôvodne stál aj v Kostolných Kračanoch.

Súčasný stav
Kostolík je v pomerne dobrom stave, veža má obnovenú fasádu. Slúži ako farský chrám veriacim miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Navštívili sme ho v októbri 2014, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku, v nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie
Obec Vrakúň (maď. Nyékvárkony) sa nachádza cca 8 km južne od Dunajskej Stredy smerom na Gabčíkovo. Kostolík stojí na severnom okraji pôvodnej obce Vrakúň neďaleko vodného kanála v oplotenom areáli. Kontakt na faru: 031/ 552 31 29.
GPS: 47.939318179, 17.603005171

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Súpis pamiatok Slovenska, zväzok tretí R - Ž, SÚPSaOP, Obzor, Bratislava 1969.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4099).

Web
- www.dokostola.sk
- http://vrakun.sk

esteban