Gabčíkovo

Už len kamenná krstiteľnica, gotické okno a časť portálu do sakristie dnes naznačuje stredoveký pôvod Kostola sv. Margity Antiochijskej v Gabčíkove. Ten takmer úplne zmazala barokovo-klasicistická prestavba v 70. rokoch 18. storočia.

Tunajšie osídlenie sa spomína už v listine z roku 1102 ako Beys (neskoršie Beš, maďarsky Bős), čo mesto radí medzi najstaršie sídla v regióne. 

Kostol sv. Margity Antiochijskej postavili niekedy v druhej tretine 14. storočia. Išlo zrejme o jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom. Koncom 15. storočia bol prestavaný v neskorogotickom štýle.

V roku 1648 mala byť k staršej stavbe dostavaná súčasná veža na západnej strane. Súčasnú podobu získal rozsiahlou prestavbou v barokovo-klasicistickom štýle, ktorá sa realizovala v 70. rokoch 18. storočia (uvádza sa aj rok 1770). 

V roku 1886 pristavali ku kostolu z južnej strany novú sakristiu (uvádza sa aj kaplnka). Nad exteriérovým vstupom sa nachádza kamenný erb rodu Amade, ktorý sídlil v neďalekej obci Vrakúň.

Kostol je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2014 obnovili vonkajšie fasády a v roku 2017 vymaľovali interiér.

Z gotického obdobia sa okrem minimálne časti obvodového muriva zachovalo gotické okno na východnej strane presbytéria (v exteriéri neprezentované), neskorogotický portál vedúci zo svätyne do pôvodnej severnej sakristie a gotická kamenná krstiteľnica so šesťbokou kupou a podstavcom rovnakého profilu.

GPS: 47.891735261, 17.575753927

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5D93).
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
https://www.gabcikovo.sk/sk/uvod/dejiny-obce
https://www.dokostola.sk/kostol/411632-sv-margity-antiochijskej

esteban
6. 4. 2022