Dolný Štál

Patrocínium: sv. Martina biskupa

Vznik: 14. - 15. storočie

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou 

História
Kostolík postavili v strede obce na miernej vyvýšenine najneskôr okolo polovice 15. storočia. Masívna veža i obvodové múry lode však naznačujú, že stavba môže byť staršia.
Okolo roku 1450 by potom táto staršia stavba bola len nanovo zaklenutá rebrovou klenbou, ktorá dosadá na konzoly s kolienkovým článkom v spodnej časti typickými pre viedenské stavebné dielne. Barokovou úpravou prešiel kostolík v roku 1746.

Zaujímavosti
- Kostolík nemá v exteriéri odsadené presbytérium, to má rovnakú šírku ako loď, na ktorú plynulo nadväzuje. Podobné svätyne dostali pôvodne románske kostolíky v Bernolákove a Boldogu pri prestavbách v 14. storočí. V interiéri je však od lode oddelené triumfálnym oblúkom.
- Staršia literatúra kládla výstavbu veže do 17. storočia.
- Pomerne dlhá sakristia prilieha nielen k presbytériu, ale aj k severnej stene lode a je zaklenutá valenou klenbou.
- Na východnej stene presbytéria sa nachádza pôvodné štrbinové okno, dnes zamurované.
- V južnej stene lode sa nachádzajú tri pomerne veľké výklenky zakončené poloblúkom.
- Na južnej strane svätyne sú odkryté pôvodné konsekračné kríže.

Súčasný stav
Kostolík je v pomerne dobrom stave, nedávno prešiel obnovou. Slúži ako farský veriacim miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. V súčasnosti je spravovaný z neďalekej farnosti v obci Vrakúň, kde tiež stojí gotický kostolík. Navštívili sme ho v júli 2010.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Dolný Štál (maď. Álistál) sa nachádza cca 10 km juhovýchodne od Dunajskej Stredy, na hlavnej ceste vedúcej do Komárna. Kostolík stojí na Hlavnej ulici neďaleko mladšieho kalvínskeho kostola v oplotenom areáli. Návštevu kostolíka je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 031/ 552 31 29.
GPS: 47.933348671, 17.712466121

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.

Web
- http://dolnystal.webnode.sk

esteban