Ohrady

Kostol sv. Štefana prvomučeníka v obci Ohrady (maď. Csallóközkürt) pochádza až z 15. storočia, po rozsiahlej prestavbe v prvej polovici 20. storočia bola jeho stredoveká podoba takmer úplne potlačená.

Obec sa nachádza niekoľko kilometrov východne od Dunajskej Stredy. Najstaršia písomná zmienka o nej pochádza z listiny kráľa Bela IV. v roku 1252, kde sa uvádza vo forme Kurth. Obec a jej chotár ňou panovník daroval bratislavskému prepošstvu.

Kostol postavili na miernej vyvýšenine ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom zrejme v priebehu 15. storočia. Staršia literatúra spomína existenciu staršieho chrámu, ktorý mal vzniknúť už pred rokom 1138 a stavebným materiálom malo byť drevo.

Počas tureckých vojen chrám spustol, v takomto stave sa spomína v roku 1634. Opravy sa dočkal na začiatku 18. storočia. Z tohto obdobia pochádza doteraz stojaca západná predstavaná veža.

Zásadnou prestavbou v neogotickom štýle prešiel objekt v roku 1933. Vtedy došlo k predĺženiu kostola a prístavbe bočných lodí, čím novostavba nadobudla pôdorys kríža. V roku 1990 sa realizovala komplexná obnova chrámu.

Kostol nemá status národnej kultúrnej pamiatky. Vo veži visí okrem iných aj zvon datovaný do roku 1482.

GPS: 47.99173289, 17.697386742

Zdroje:
https://danubeislands.sk/zaujimavosti/sakralne-pamiatky/kostol-sv-stefan...
https://www.obecohrady.sk/historia-obce/
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5T64).

esteban
11. 2. 2023

Za ústretovosť ďakujeme pracovníkom Archívu PÚ SR.