Brzotín

Patrocínium: pôvodne Panny Márie, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: cca druhá štvrtina 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na miernej vyvýšenine v obci

Historický región: Gemer

Stručný popis: pôvodne tehlový neskororománsky kostolík s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom, severnou bočnou loďou a sakristiou a predstavanou západnou vežou.

História
Kostolík postavili niekedy v druhej štvrtine 13. storočia ako jednoloďovú stavbu so západnou predstavanou vežou štvorcového pôdorysu čiastočne zapustenou do hmoty lode a pravdepodobne polkruhovou apsidou na východnej strane. Sú náznaky, že na západnej strane lode bola aj empora.
Približne koncom 13. storočia zbúrali pôvodnú tehlovú vežu a nahradila ju väčšia kamenná, podľa všetkého však ešte nie v súčasnej výške. Na západnej strane má dodnes zachovaný vstup.
Okolo polovice 14. storočia prešla úpravami aj východná časť kostolíka - loď bola predĺžená východným smerom, pôvodná svätyňa bola preto zbúraná a nahradilo ju nové kvadratické presbytérium. K nemu bola pristavaná sakristia.
Koncom 16. storočia prešiel kostolík do rúk kalvínov - dnešnej Reformovanej kresťanskej cirkvi. Z tohto obdobia neboli zistené žiadne významnejšie stavebné úpravy.
Tie sa uskutočnili až v priebehu 18. storočia. Vtedy došlo k zbúraniu severnej steny románskej lode a na jej mieste pristavali užšiu bočnú loď, ktorá je oddelená od hlavnej troma oblúkmi arkád, nesených piliermi. Na južnej strane lode postavili neskorobarokovú kazateľnicu. Je možné, že v tomto období vybudovali pod presbytériom kryptu. Neskôr pristavali pred novým vstupom zo severu murovanú predsieň.
Od roku 2004 sa realizuje obnova kostolíka, ktorá však stále nie je dokončená.

Zaujímavosti
- Románsky pôvod kostolíka bol potvrdený až počas obnovy v roku 2004, kedy boli odkryté románske okná na južnej strane lode. Dovtedy bol len v rovine hypotézy a stavba bola považovaná za ranogotickú z 2. polovice 13. storočia.
- Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1243, kostolík sa spomína v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.
- Na južnej stene lode boli odkryté dve štrbinové románske okná.
- Gotické okná sa zachovali na južnej strane stavby - jedno okno s mníškou
v spodnej časti veže, ďalšie podobného tvaru na západnej časti lode. O niečo vyššie okno s lomeným oblúkom sa nachádza aj na južnej strane presbytéria.
- Horná časť pôvodného okna ranogotického presbytéria sa našla aj vo východnej stene, pričom dnes je už okno zrekonštruované do pôvodnej podoby. Tvar okna je ešte románsky s polkruhovým záklenkom, je však už doplnené mníškou.
- Na južnej strane lode sa našlo miesto pôvodného románskeho vstupu, v tehlovom murive však po ňom zostal už len zamurovaný otvor.
- V kostolíku sa nachádza aj viacero gotických portálov. V exteriéri ich nájdeme na západnej strane veže a vo východnej časti južnej steny lode. V interiéri sa zachoval gotický vstup do sakristie.
- Pôvodná svätyňa románskeho kostolíka v tvare polkruhovej apsidy nie je zatiaľ presvedčivo potvrdená, keďže archelogický výskum bol obmedzený a jej základy mohli byť rozobrané pri neskoršej výstavbe krypty.
- Kostolík má zriedkavé základy z tehál, rovnaké ako rotunda v Šiveticiach. Tvorí ich 7 až 8 radov tehál kladených na šírku spájaných vrstvou ílu.
- Gptické presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou so svorníkom zdobeným reliéfom päťcípej hviezdy.
- Archeologický výskum okrem iného objavil zvyšky základov gotickej kostnice alebo hrobky pristavanej k murivu lode a veže.
- Na východnej časti južnej steny lode sa nachádzajú pomerne nečitateľné zvyšky rozmernej nástennej maľby, podľa všetkého sv. Krištofa s malým Ježiškom na pleci.
- Pri kostolíku stoja murované hrobky rodu Mariássyovcov, vlastníkov obce.
- V Brzotíne sa zachovali aj zvyšky kamenného gotického hradu vybudovaného v období od konca 13. do prvej tretiny 14. storočia.
- Stredoveké kostolíky stoja aj v blízkych obciach Slavec, Silica, Rakovnica a v susednej Rožňave nájdeme gotickú biskupskú katedrálu.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Reformovanej kresťanskej cirkvi. V roku 2004 obnovili vežu a uskutočnil sa reštaurátorský prieskum, ktorý priniesol objav románskych prvkov. Nasledoval archeologický výskum (2004 a 2006). Obnova kostolíka však stále nie je dokončená - týka sa to najmä južnej steny lode s románskymi oknami. Navštívili sme ho vo februári 2005, auguste 2008, marci 2009, júni 2010, októbri 2010 a júli 2015.

Bohoslužby: áno, v maďarskom jazyku

Praktické informácie
Obec Brzotín (maď. Berzéte) susedí s mestom Rožňava. Kostolík dominuje obci, jeho mohutná biela veža je dobre viditeľná. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru (stojí severne od kostolíka, hneď cez cestu): 058/732 65 58.
GPS: 48.629879086, 20.497403741

Literatúra
Tajkov, P.: Archeologický výskum reformovaného kostola v Brzotíne. In: Studia archaeologica slovaca mediaevalia VI. 2007, s. 108 - 135.
- Tajkov, P.: Archeologické výskumy kostolov v Brzotíne, Silici, Gombaseku, Štítniku a v Turni nad Bodvou realizované v rokoch 2004 - 2014. Príspevok prednesený na odbornej konferencii Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, 2. a 3. október 2014, Rožňava.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.

Web
- www.obecbrzotin.sk/-historia
- https://gotickacesta.sk/kostol-v-brzotine/
- www.slovenskehrady.sk/hrad-brzotin

esteban