Silica

Patrocínium: dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, pôvodne Všetkých svätých

Vznik: koniec 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli vo vyvýšenej polohe uprostred obce

Stručný popis: pôvodne románskogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom a západnou vežou

História
Kostolík v dominantnej polohe postavili už niekedy koncom 13. storočia ako neveľkú stavbu s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom a dostavanou severnou sakristiou. Okolo roku 1300 kostolík predĺžili západným smerom.
Neskoršie zbúrali pôvodnú svätyňu, aby mohli predĺžiť loď východným smerom a postavili nové presbytérium, v exteriéri rovnako široké ako loď.
V druhej polovici 14. storočia bol interiér vyzdobený freskami. Zrejme okolo polovice 15. storočia bol kostolík opevnený v súvislosti s pôsobením bratríckych vojsk v tejto oblasti.
Okolo roku 1525 k západnému priečeliu pristavali mohutnú vežu. V 19. storočí prešiel kostolík obnovou, v rámci ktorej dostal v rokoch 1875 - 76 drevený kazetový strop v lodi.
Výskum v rokoch 2000 priniesol objav troch štrbinových okien románskeho tvaru a ranogotického portálu na južnej strane lode. V roku 2009 sa začalo s obnovou interiéru kostolíka, pričom odborníci objavili základy pôvodného menšieho presbytéria a sakristie, ako aj viaceré pôvodné konsekračné kríže a zvyšky freskovej výzdoby.

Zaujímavosti
- Kostol vďaka svojej polohe predstavuje výraznú dominantu obce i okolitej krajiny.
- Až do prelomu 20. a 21. storočia bol kostolík považovaný za neskorogotický z roku 1525, v tomto roku však zrejme iba pristavali západnú vežu.
- Z pôvodnej stavby z 13. storočia sa zachovali okrem obvodových múrov lode a veže aj jednoduchý portál ešte bez lomeného oblúka a štrbinové okná, z ktorých dve sú aj prezentované. Tretie je sčasti odkryté v interiéri v priestore nad západnou tribúnou.
- V interiéri bola na severnej stene lode objavená pôvodná omietka so zvyškami fresiek. Tematicky sa zrejme nelíšili od maliarskej výzdoby iných gemerských kostolíkov z druhej polovice 14. storočia.
- V hornej časti sa nachádzala maľba ladislavskej legendy, ktorú možno identifikovať z fragmentu zobrazujúceho dolnú časť scény, kedy Ladiva zatína mečom do nohy Kumána zapasiaceho so sv. Ladislavom.
- Pod ňou sa nachádza vrchná časť niekoľkých samostatných obrazov, ktoré zachytávajú zrejme sv. Františka, Krista a ďalšieho svätca s nápisovými páskami. Z ďalšieho obrazu sa zachovala časť postavy Panny Márie s malýmJežiškom. Nájdeme tu aj časť maľby zachytávajúcu hornú časť jednej stavby.
- Reštaurátori našli taktiež celkovo päť konsekračných krížov. Jeden z nich sa nachádza netradične aj v priestore podvežia. Ide zrejme o pozostatok murovanej predsiene chrániacej západný portál, ktorý sa nedochoval.
- V pôvodnej omietke severnej steny lode sa zachovali odtlačky prstov stredovekých majstra/majstrov.
- Pri výskume pôvodného presbytéria objavili archeológovia kosti hydiny zakryté nádobou, zjavne dôkaz pretrvávajúcich pohanských zvykov aj v 13. storočí.
- V neďalekom Gombaseku sa nachádzajú zrúcaniny kláštora paulínov zo 14. storočia. Stratený stredoveký kostolík sa nachádza aj v neďalekej Silickej Jablonici.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Reformovanej kresťanskej cirkvi. Výskum a obnova sú už prakticky dokončené. Navštívili sme ho v auguste 2009, októbri 2011, júli 2013 a novembri 2015.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Silica leží cca 15 kilometrov južne od Rožňavy. Kostolík stojí v strede obce a vďaka svojej polohe a veži je neprehliadnuteľný. Hneď vedľa areálu kostola stojí aj objekt fary. Kontakt na farský úrad: 058/ 788 36 50.
GPS: 48.554955952, 20.52492857

Literatúra
- Kušnierová, E.: Kultúrne pamiatky Gemera. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2001, č. 3, str. 55 - 60.
- Gomboš, P. - Tajkov, P.: Kostol reformovanej cirkvi v Silici vo svetle najnovších výskumov. In: Východoslovenský pravek X, 2013, str. 237 - 244.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.

Web
- www.praveorechove.com
- www.gemer.org/silica

esteban