Top 5 zrúcanín kostolíkov na Apsida.sk

Zrúcaniny stredovekých kostolov a kláštorov nájdeme u nás vo významne menšom počte, ako je to v prípade hradov. Je to aj vďaka skutočnosti, že mnoho chrámov sa dodnes zachovalo vo viac či menej dobrom stave a stále slúžia veriacim.

Na stránke máme aktuálne 16 lokalít, kde sa nachádza sakrálna stavba v podobe zrúcaniny. Nie je to rozhodne konečný počet, dosiaľ sme napríklad nenavštívili ruinu kostolíka v obci Opava. Takisto sme sa ešte nedostali k viacerým hradným kaplnkám (napr. Uhrovec, Spišský hrad či Beckov).

Okrem toho, archeologický výskum ešte môže priniesť objavy ďalších stavieb, z ktorých sa zachovala aj významná časť nadzákladového muriva, ako sa to napríklad stalo v roku 2009 na Glanzenbergu v Banskej Štiavnici či v roku 2011 v Sliači-Sampore.

V prípade spomínaných 16 stavieb ide o šesť kláštorov, deväť dedinských kostolov a jednu kaplnku. Nájdeme medzi nimi veľmi známe lokality, ako sú Bzovík či Letanovce-Kláštorisko, ale aj pomerne málo známe stavby v Ipeľských Úľanoch a Sirku.

Z hľadiska návštevnosti sme mohli zostaviť nasledovné poradie piatich najpopulárnejších sakrálnych zrúcanín na Apsida.sk:

1. miesto - Haluzice (3 316 zobrazení)
2. miesto - Miloj (1 865)
3. miesto - Gombasek (890)
4. miesto - Stránske (793)
5. miesto - Plavecké Podhradie (751)

Na naše prekvapenie sa medzi najnavštevovanejšie profily nedostali spomenuté známe lokality kláštorných ruín v Bzovíku a Kláštorisku. Naopak kláštorný areál v Gombaseku sa dostal v posledných rokoch do pozornosti vďaka výskumu a veľmi zaujímavým objavom. Prekvapilo nás aj 5. miesto málo známeho kláštora v Plaveckom Podhradí, kde podľa všetkého zohral významnú úlohu fakt, že profil na našej stránke predstavuje jednu z mála podrobnejších informácií o tejto stavbe na internete.

esteban
 

Rubrika: Aktuality