Sirk

V obci Sirk stojí doteraz budova zrejme stredovekého kostola (možno až z 13. storočia, niekedy sa uvádza aj 17. storočie). Boží chrám už však po prestavbe na obytný dom nepripomína.

O kostolíku nemáme veľa informácií, prvá písomná zmienka je až z roku 1596 vo vizitácii evanjelických cirkví v Gemeri. V roku 1712 gróf Čáky evanjelikom kostol vzal a odozdal ho rímskokatolíckemu farárovi v neďalekom Rákoši. V tejto dobe bol zasvätený sv. Anne.

Pôvodne bol opevnený a vnútri areálu sa nachádzal cintorín. Kamenný múr obyvatelia postupne rozobrali a pri kostolíku sa prestalo pochovávať v roku 1760 a neskôr na tomto mieste vzniklo miesto pre jarmoky. Keďže obyvatelia Sirku boli evanjelici, kostolík sa nevyužíval ani na liturgické účely.

V roku 1809 navyše vyhorel a nasledujúcich 40 rokov chátral, keďže ho nemal kto opraviť. V 40. rokoch 19. storočia o stavbu prejavila záujem banská spoločnosť Rimavská koalícia, ktorá potrebovala kancelárie a byt pre správcu baní. V rokoch 1847 - 49 teda kostolík odkúpili a následne prestavali pre svoje účely.

Pôdorys kostolíka s asymetricky umiestnenou vežou naznačuje, že pôvodná menšia stavba bola v neskoršom období (neskorá gotika?) rozšírená severným (možno aj východným) smerom a menšia svätyňa bola nahradená väčším polygonálnym presbytériom, ku ktorej sa pripája severná sakristia.

V posledných rokoch neobývaná stavba chátra a navyše v zime 2012/13 sa pod snehom prepadla strecha lode a presbytéria. Stavba bola len provizórne prekrytá igelitovou plachtou. Kostolík urgentne potrebuje opravu, inak mu hrozí zánik.

GPS: 48.618636971, 20.100385845

Zdroje:
- www.sirk.ocu.sk
- www.ohrozenekostoly.sk/sirk-byvaly-kostol
- www.pamiatky.sk/do/do/Details?id=10240
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5228).
- http://kramaricova.blog.sme.sk

esteban

Za pomoc ďakujeme pánovi R. Erdélyimu (www.ohrozenekostoly.sk)