Ipeľské Úľany

Približne dva kilometre severozápadne od obce Ipeľské Úľany na ľavej strane cesty do Iskorne a Plášťoviec stojí východná stena svätyne ako posledný zvyšok románskeho kostolíka z 13. storočia.

Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1350. Obec Iskorňa, do ktorej stredovekého chotára podľa všetkého kostolík patril, sa spomína už v roku 1135 ako Zcorna. Stavba bol zničená okolo roku 1552 počas jedného z tureckých vpádov.

Išlo o jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom dlhú 15 metrov a širokú 7 metrov (loď mala rozmery 9 x 7 m a svätyňa 5 x 5 m). V priebehu 15. storočia bol prestavaný.

Zachovaný úsek muriva bol v minulosti nie veľmi vhodne upravený za pomoci betónu. Z detailov sa zachovalo iba východné štrbinové okno.

Pri ruine kostolíka stojí neveľká novoveká kaplnka, sčasti zasahujúca aj do jeho pôdorysu. V posledných rokoch sa lokalita stala aj miestom skrýše tzv. geocachingu. Pre lepšiu predstavu o zaniknutom chráme by bolo vhodné vyznačiť v teréne jeho pôdorys.

GPS: 48.141134057, 19.020037651

Zdroje:
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.
- https://www.geocaching.com/geocache/GC7EB0Y_pusty-kostol-v-ipeskych-uano...

esteban