Banská Štiavnica - Glanzenberg

Počas výskumu "Starého mesta" na kopci Glanzenberg nad Banskou Štiavnicou objavili a odkryli v rokoch 2009 - 2012 počas archeologického výskumu vedeného Jozefom Labudom hradnú kaplnku z gotického obdobia. V roku 2014 sa realizovala konzervácia objektu.

Kaplnku postavili niekedy okolo roku 1400 na neveľkej terase pod južnou vežou. Išlo o neveľkú stavbu s polygonálnym ukončením východnej svätyne, ktorá mala rovnakú šírku ako loď. Vnútorné rozmery boli 8 x 3,5 m. Podľa nálezov svorníkov a článkov rebier bola zaklenutá dvoma poliami rebrovej klenby.

Osvetlená bola rozmerným oknom na južnej strane, kde sa nachádzal aj vstupný portál, ktorého časti profilovaných ostení výskum tiež objavil. V západnej časti lode sa podľa všetkého nachádzala tribúna, ktorá mala prepojenie do spomínanej veže.

Kaplnka bola ešte v stredoveku vypálená, mohlo sa tak stať v roku 1442 počas bojov o moc po smrti kráľa Albrechta Habsburského, resp. okolo roku 1514. Oba dátumy sú podložené rozdielnymi analýzami. 

Z kaplnky sa zachovala dolná časť obvodového muriva uchovaná vrstvou sutiny, pričom najlepšie sa zachovalo v severnej časti, kde siaha až do výšky 2,4 m. V súčasnosti je chránená provizórnym dreveným prístreškom.

GPS: 48.465835261, 18.89194866

Zdroje:
- Labuda, J.: Glanzenberg v Banskej Štiavnici. Archeologický výskum zaniknutej lokality. Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica 2016.
- Labuda, J.: Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici. In: Archaeologia historica/ Brno : Masarykova univerzita, roč. 38, č. 2 (2013), s. 455-462.
- https://myziar.sme.sk/c/7252065/objavene-zvysky-gotickej-hradnej-kaplnky...

esteban