Liptovská Teplá

Patrocínium: sv. Filipa a Jakuba

Vznik: koniec 13. storočia

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Historický región: Liptov

Stručný popis: pôvodne ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, južnou vežou a bočnými kaplnkami

História
Kostol postavili po roku 1280 ako klasické jednolodie s kvadratickou svätyňou zaklenutou jedným poľom krížovej rebrovej klenby a severnou sakristiou. Typickým prvkom vidieckej sakrálnej architektúry tých čias bola aj absencia veže. Prvá písomná zmienka o objekte je až z roku 1354 a nenachádza sa ani v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37.
V priebehu 14. a 15. storočia prešiel kostol menšímu úpravami (pastofórium a južný portál do lode) a jeho interiér bol vyzdobený nástennými maľbami sčasti dochovanými dodnes.
Počas reformácie chrám na istý čas prevzali evanjelici (od roku 1572 a potom aj istý čas počas 17. storočia. V tomto období, v poslednej tretine 16. storočia sa uskutočnila rozsiahla prestavba kostola v renesančnom slohu. V rokoch 1570 - 1573 pristavali k západnej časti južnej steny lode Kaplnku sv. Kríža. Súčasne bola zaklenutá loď kostola a sakristia. Úpravami prešli aj gotické okná. Už v roku 1579 sa začala pred južným vstupom do lode mohutná veža, ktorej fasády boli zdobené renesančným armovaním datovaným letopočtom 1592. Ešte predtým, v roku 1584, dali pristavať ďalšiu kaplnku k východnej strane južnej lode a južnej strane sakristie. 
Od roku 1685 patrí kostol definitívne katolíkom. Následne, v rokoch 1691 - 1696 sa realizovali ďalšie úpravy už v barokovom štýle. V poslednej tretine 17. storočia bol kostol opevnený múrom. Súčasnú podobu dostala stavba v druhej polovici 18. storočia, kedy boli upravené fasády, zjednotený východný štít svätyne s východným štítom kaplnky a novo riešené spoločné zastrešenie, vrátane typickej cibuľovitej strechy veže a sanktusníka.
V rokoch 1898 - 1900 sa udiali úpravy v duchu neogotiky, ktoré sa dotkli okien a južného portálu veže. V interiéri nahradila nová západná tribúna staršiu a kostol dostal takisto novú výmaľbu od J. Hanulu, ktorý sčasti využil aj dochované stredoveké fresky. Menšie úpravy prebehli aj v 20. storočí.

Zaujímavosti
- Kostol po zjednotení fasád lode a svätyne s južnými kaplnkami už veľmi stredovekú stavbu v exteriéri nepripomína, keďže sa zmazalo tradičné členenie loď - presbytérium - sakristia. 
- Pôvodná ranogotická stavba sa však zachovala v takmer pôvodnom rozsahu s výnimkou štítov lode a svätyne a časti muriva južnej steny lode a svätyne, ktoré vybúrali kvôli prepojeniu s novopristavanými kaplnkami.
- Zo stredovekých architektonických detailov ide predovšetkým o krížovú rebrovú klenbu svätyne, južný portál do lode a pastofórium vo východnej stene svätyne doplnené dvoma fiálami po stranách.
- Stredoveké nástenné maľby boli takmer úplne premaľované J. Hanulom, ktorý sa však snažil dodržať pôvodné témy i štýl. Obsahovo išlo o maľby veľmi blízke tým v Ludrovej-Kúte, oproti nim však boli datované ešte do 14. storočia.
- Vo veži sa nachádza ešte neskorogotický zvon z roku 1543.
- V kostole je osadený drevený epitaf Jána Kubíniho z roku 1611.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú v okolitých obciach Liptovský Michal, Partizánska Ľupča (na cintoríne a na námestí) a v Liptovských Sliačoch. Stratený kostolík stojí v Liskovej.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2018.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.30 hod., aktuálne informácie na stránke farnosti.

Praktické informácie
Obec sa nachádza približne 8 km východne od Ružomberka pri hlavnom ťahu na Poprad a Košice. Kostol stoji v opevnenom areáli v obci. Kontakt na farský úrad je 044/ 439 22 30.
GPS: 49.100188712, 19.408212304

Literatúra
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Ružomberok. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2008.
- Valášek, Š. - Brokutová, J. - Vandáková, K. - Vandák, J.: Symbolika a ikonografia v stredovekej nástennej maľbe Liptova. Vydavateľstvo: Inertial Technologies, 2013.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4034).

Web:
- http://www.liptovskatepla.sk/historia-obce.phtml?id5=4373
- http://www.liptovskatepla.sk/farnost-liptovska-tepla.phtml?id5=26069&lim...
- http://dokostola.sk/kostol/412306-farsky-kostol-sv-filipa-a-jakuba
- www.slovakiana.sk

esteban