Liptovský Michal

Patrocínium: sv. Michala

Vznik: druhá tretina 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci

Stručný popis: pôvodne ranogotický kostolík s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili zrejme niekedy v priebehu druhej tretiny 13. storočia ako jednoloďovú stavbu so štvorcovou severnou sakristiou a svätyňou neznámeho tvaru. V písomných prameňoch sa spomína už v roku 1270.
V prvej tretine 14. storočia (pred rokom 1330) sa uskutočnila prestavba objektu, keď pôvodnú svätyňu nahradilo dnešné polygonálne presbytérium zaklenuté dvoma poliami rebrovej klenby.
V obdobé reformácie prešiel kostolík do rúk protestantom, ktorí ho s prestávkami používali od roku 1575 do roku 1686. V tomto obdobé pribudli v interiéri západná drevená tribúna a murovaná kazateľnica. Pod kostolom vybudovali dnes už neprístupnú kryptu.
V prvej polovici 19. storočia, zrejme v období rokov 1824 - 31 sa realizovali ďalšie práce na objekte, kedy loď dostala nový plochý strop a úpravy sa dotkli aj vonkajších fasád a okien.
Obnova stavby sa uskutočnila aj v rokoch 1941 - 42 a v rámci nej pribudla pre južný vstup murovaná predsieň. Takisto bol interiér vymaľovaný M. Štalmachom. Tieto maľby boli odstránené pri komplexnej obnove v rokoch 1975 - 76.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje jednú z najstarších zachovaných sakrálnych stavieb Liptova. Vznikol podľa všetkého v ranej fáze prenikania gotického slohu do tohto regiónu, o čom v exteriéri svedčia predovšetkým staršie ešte štrbinové okná s lomeným záklenkom. Z prvej stavebnej etapy sa zachovala loď a štvorcová sakristia.
- Tri úzke a vysoké štrbinové okná sa nachádzajú pomerne netradične na severnej strane lode.
- Štvorcová sakristia mala podobne netradične okná nielen na východnej, ale aj na severnej a západnej strane. Pôvodné z 13. storočia je aj jej zaklenutie rebrovou klenbou dosadajúcou na ihlancové konzoly.
- Vyspelejšiu gotiku prezentuje najmä polygonálne presbytérium zaklenuté dvoma poliami rebrovej klenby s plochými svorníkmi osvetlené dvojdielnymi oknami s kamennou kružbou. Podobné okno sa nachádza aj v hornej časti západnej steny lode.
- Z gotického obdobia pochádzajú aj dva portály - južný do lode a severný do sakristie. Dvere južného portálu sú neskorogotické s ozdobným kovaním.
- V južnej stene presbytéria sa nachádza sedília.
- Pri kostolíku stojí drevená zvonica spomínaná už v roku 1694, v ktorej visia zvony z roku 1636, resp. 1794.
- Z priľahlého cintorína je výhľad na kostolík v Martinčeku.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú v Partizánskej Ľupči na cintoríne a na námestí, ako aj v neďalekých Liptovských Sliačoch a Liptovskej Teplej.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.30 hod., aktuálne informácie na stránke farnosti.

Praktické informácie
Obec sa nachádza približne 20 km západne od Liptovského Mikuláša pri hlavnom ťahu zo Žiliny. Kostol stoji v opevnenom areáli v obci. Kontakt na farský úrad je 044/ 439 23 23.
GPS: 49.096716692, 19.435120225

Literatúra
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Ružomberok. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2008.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá č. 2/2004, str. 14 – 19.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K58).

Web:
- http://liptovskymichal.webs.com
- www.liptovskymichal.sk
- www.slovakiana.sk

esteban

 

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu