Slovenská Ves

Patrocínium: Obetovania Pána, predtým Očisťovania Panny Márie

Vznik: cca polovica 14. storočia

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Historický región: Spiš

Stručný popis: gotický kostolík s predstavanou západnou vežou, kvadratickým presbytériom, južnou kaplnkou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili v obci niekedy okolo polovice 14. storočia. Išlo o typickú stavbu tých čias s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou, severnou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane.
Počas obdobia reformácie slúžil kostolík istý čas tunajším protestantom. V roku 1769 sa uskutočnila baroková prestavba, počas ktorej kostolík prišiel o takmer všetky pôvodné okná. Tie boli nahradené novými. Hmota objektu bola taktiež doplnená bočnými prístavbami a nové klenby dostal priestor lode i sakristie.
Úpravami prešiel objekt aj v 20. storočí. Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostolík v roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostolík v ohradenom areáli predstavuje aj po úprave fasád peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry.
- Z architektonických detailov sa v exteriéri zachovalo len gotické okno s kružbou a stredovým prútom na východnej strane presbytéria.
- V interiéri ide predovšetkým o krížovú rebrovú klenbu presbytéria s centrálnym svorníkom.
- Na južnej strane lode sa zachoval pôvodný gotický portál.
- Vo svätyni nájdeme kamenné gotické pastofórium s reliéfom Krista.
- Patrocínium kostola je uvádzané často ako Očisťovania PM, tento sviatok sa však v katolíckej cirkvi už v roku 1969 zmenil na Obetovania Pána.
- Súčasťou barokového hlavného oltára je neskorogotická socha Madony z roku 1510 z dielne Majstra Pavla z Levoče.
- Bronzová krstiteľnica z roku 1427 je dielom známej dielne zo Spišskej Novej Vsi. Do Slovenskej Vsi bola prenesená zo zbúraného kostola v Ruskinovciach.
- V západnej stene južnej kaplnky je osadený renesančný náhrobný kameň Juraja Švábyho z červeného mramoru pochádzajúci z roku 1597.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v blízkych obciach Spišská Belá, Vojňany, Výborná a Lendak. 

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Objekt sme navštívili v marci 2017 a v auguste 2019.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 8.30 a 10.30 hod.

Praktické informácie
Obec Slovenská Ves leží cca 5 km severozápadne od Spišskej Belej. Kostolík stojí v ohradenom ale prístupnom areáli pri hlavnej ceste vedúcej obcou. Kontakt na farský úrad: 052/ 45 931 05.
GPS: 49.226699591, 20.4227525

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1171/1178).

Web
- http://slovenskaves.info/obcan/cirkev/
- https://korzar.sme.sk/c/4991915/kostol-ocistovania-panny...
- www.dokostola.sk
- www.pamiatky.sk

esteban