Vojňany

Patrocínium: sv. Kataríny Alexandrijskej

Vznik: cca polovica 14. storočia

Poloha: v obci na miernej vyvýšenine

Historický región: Spiš

Stručný popis: ranogotický kostolík s predstavanou západnou vežou, kvadratickým presbytériom s novodobým rozšírením, južnou a severnou sakristiou a južnou kaplnkou

História
Obec bola založená Jordanom, predkom rodu Gorgeyovcov v druhej polovici 13. storočia a prvý raz sa v písomných prameňoch spomína v roku 1296 pod názvom Kyrig (neskôr Krig).
Kostol tu postavili na miernej vyvýšenine nad Vojnianskym potokom niekedy v prvej polovici 14. storočia ako typické jednolodie s kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou.
O prítomnosti bratríkov vo Vojňanoch mal svedčiť symbol kalicha nad západným vstupom do lode, ktorý tam mal dať umiestniť podľa legendy bratrícky veliteľ Peter Aksamit. V 15. storočí dostal kostolík nové vnútorné vybavenie v podobe oltárov, z ktorých sa zachovali len časti.
V roku 1911 bol v lodi osadený nový strop miesto pôvodného dreveného. Až do roku 1912 mal kostolík len drevenú vežu. Tá bola v uvedenom roku nahradená murovanou predstavanou vežou, ktorú pripojili k západnému priečeliu lode. Dnešnú podobu objektu narúša necitlivé moderné rozšírenie pôvodného presbytéria o malú prístavbu polygonálneho pôdorysu na východnej strane. Tej padla za obeť veľká časť východnej steny svätyne.

Zaujímavosti
- Kostolík napriek prestavbám predstavuje peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry na Spiši (predovšetkým zo severnej strany).
- Do dejín umenia sa kostolík zapísal predovšetkým vďaka zachovanému drevenému skrinkového oltáru vytvorenému už okolo roku 1260 (staršia literatúra uvádzala obdobie okolo roku 1300). Ten sa dnes nachádza v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Rovnko tak aj oltárne krídla s reliéfmi sv. Barbory, sv. Kataríny a sv. Márie Magdalény a ďalšie plastiky.
- V presbytérium sa zachovala krížová rebrová klenba s centrálnym svorníkom, ktorý je zdobený motívom slnka.
- Na južnej strane lode sa nachádza jednoduchý portál v tvare mníšky, dnes premenený na vstup do malej kaplnky. Pred druhou svetovou vojnou sa spomínajú aj dvere so zámkom z 15. storočia.
- Do severnej steny lode je zamurovaný mramorový náhrobný kameň Melchiora Tlucka z roku 1593.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susedných obciach Slovenská Ves, Výborná, Toporec a Podhorany.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej Vsi. Je v relatívne dobrom stave. Objekt sme navštívili v auguste 2019.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.15 hod.

Praktické informácie
Obec Vojňany leží cca 10 km severoseverozápadne od Spišskej Belej. Kostolík stojí v centre obce v oplotenom areáli pri ceste. Kontakt na farský úrad v Slovenskej Vsi: 052/ 45 931 05.
GPS: 49.074572241, 20.184870064

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Veselevský, J. - Kajba, P.: Konštrukčné koncepcie gotických oltárov na Slovensku. In: ACTA FACULTATIS XYLOLOGIAE ZVOLEN, 54(1): 105−114, 2012, Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene. Dostupné v elektronickej podobe na https://df.tuzvo.sk/sites/default/files/12-1-12-veselovsky-kajba_1.pdf.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5C31).

Web:
- http://rkcslovenskaves.sk/kostol-sv-katariny-alexandrijskej-vo-vojnanoch/
- http://lib.bibiana.sk/workspace/images/00000002076/nks-08-17-b.jpg (foto oltára)
- http://www.dokostola.sk/kostol/412169-sv-katariny

esteban

Za ochotu ďakujeme pánovi farárovi Rastislavovi Waxmonskému.