Krížová Ves

Patrocínium: Narodenia Pána, pôvodne sv. Kríža

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: vo vyvýšenej polohe na okraji obce

Historický región: Spiš

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou

História
Kostolík postavili niekedy okolo roku 1300 ako typickú ranogotickú stavbu v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom rebrovej krížovej klenby.
Spomína sa v roku 1315, kedy už dedina patrila rádu krížovníkov Božieho hrobu. V priebehu 14. storočia bol kostolík prestavaný, ďalšie úpravy sa realizovali aj v 15. storočí.
Zrejme koncom 14. storočia bol interiér vyzdobený nástennými maľbami. Tie boli reštaurované a premaľované v roku 1898 Jozefom Huszkom a neskôr, v roku 1938, aj Jozefom Hanulom.
V 17. storočí bol drevený doskový strop v lodi vymenený za barokovú klenbu. Veža zrejme pochádza z neskoršieho obdobia.
Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963. Obnovou prešiel v roku v roku 1970 i 1997.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje výraznú dominantu obce i krajiny.
- Do veľkej miery si zachoval svoju stredovekú podobu, vrátane množstva architektonických detailov.
- V exteriéri dominuje reprezentatívny gotický portál na južnej strane lode, ktorý má mať blízko k dielni pôsobiacej pri kláštore v Spišskom Štiavniku. Má ústupkové ostenie so štyrmi oblými prútmi, ktorých hlavice sú zdobené motívom listov (z veľkej časti zničené). Tympanón má podobu mníšky, v ktorej sa nachádza novodobá podobizeň Krista.
- Presbytérium je zaklenuté rebrovou krížovou klenbou, ktorej konzoly majú výzdobu v podobe rastlín i ľudských tvárí.
- V oknách sa zachovali kamenné kružby, pričom v jednom prípade ide o veľmi nezvyčajný motív päťlístka.
- Výklenkové pastofórium má zakončenie v tvare trojlístka.
- Kamenná krstiteľnica pochádza zo 14. storočia.
- V interiéri presbytéria sa zachovali silne premaľované stredoveké nástenné maľby zobrazujúce scény zo života Krista.
- Patrocínium kostolíka bolo pôvodne sv. Kríža, neskôr aj Narodenia Panny Márie.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj v susednej Spišskej Belej, Strážkach a Ihľanoch.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskej Belej. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v októbri 2013 a auguste 2019. 

Bohoslužby: v pondelok, stredu, štvrtok, piatok a sobotu o 17.00 hod., v nedeľu o 10.00 hod.

Praktické informácie
Obec Krížová Ves leží cca 2 kilometre východne od Spišskej Belej. Kostolík je aj vďaka vysokej veži zďaleka viditeľný. Areál kostola je prístupný. Kontakt na farský úrad: 052/ 458 13 86.
GPS: 49.188901745, 20.488984287

Literatúra:
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1992).

Web
- http://www.krizovaves.sk/sk/Template.aspx?id=16
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=13839
https://www.dokostola.sk/kostol/narodenia-pana
- http://korzar.sme.sk/c/4895986/kostol-v-krizovej-vsi.html

esteban