Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Vaďovce

Kostol sv. Michala postavili už v priebehu prvej tretiny 15. storočia, jeho stredoveký pôvod však už do veľkej miery zmazali neskoršie úpravy.

Koš

Až do roku 2000 stál v obci pôvodne gotický Kostol sv. Ondreja zo začiatku 15. storočia. Osud kostolíka sa naplnil 2001, kedy bol zbúraný a zachovala sa z neho len polygonálna svätyňa.

Plešivec - Bubekovská kaplnka

Reprezentatívnu pohrebnú kaplnku pristavali k rodovému kostolu Bubekovcov v prvej tretine 15. storočia a dodnes sa zachovala časť jej honosnej výzdoby.

Trenčín-Biskupice

Medzi najstaršie zachované pamiatky Trenčína patrí ranogotický kostolík stojaci v mestskej časti Biskupice zo 14. storočia. V interiéri odkryli hodnotné gotické fresky.

Košice-Košická Nová Ves

Ešte pred 100 rokmi stál v Košickej Novej Vsi stredoveký kostol. Po výstavbe nového chrámu sa z neho zachovala už len polygonálna svätyňa premenená na kaplnku.

Čelovce

Kostolík postavili v dominantnej polohe niekedy v tretej tretine 13. storočia, kedy už u nás dochádzalo k výraznému prelínaniu románskeho slohu a ranej gotiky.

Borský Mikuláš-Borský Peter

Pôvodne gotický kostol v opevnenom areáli prešiel viacerými prestavbami, ktoré takmer úplne zmazali jeho stredovekú podobu.

Trstená

Až do 14. storočia môže siahať pôvod farského Kostola sv. Martina v Trstenej. Po viacerých prestavbách jeho stredoveká podoba v podstate zanikla.

Smilno

Až do roku 1982 slúžil veriacim v obci Smilno Kostol sv. Štefana kráľa z konca 13. storočia. V roku 1982 pri prestavbe zbúrali starú loď a presbytérium a nahradili ich modernou novostavbou.

Hurbanovo-Bohatá

V rokoch 1957 - 1958 boli v Hurbanove-Bohatej pri archeologickom výskume zaniknutej stredovekej dediny odkryté základy románskeho kostolíka.