Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Bánovce nad Bebravou

Najstaršou stavbou Bánoviec nad Bebravou je Kostol sv. Mikuláša stojaci na cintoríne vo vyvýšenej polohe. Starobylý vzhľad pamiatky umocňuje nezvyčajná veža.

Svodín

V obci stával pôvodne románsky Kostol sv. Michala z prvej polovice 13. storočia. Osudným sa mu stali záverečné boje druhej svetovej vojny.

Mýtna

Kostolík postavili na kopci nad obcou niekedy v druhej polovici 13. storočia. V dominantnej polohe je viditeľný na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.

Ohrady

Kostol sv. Štefana prvomučeníka pochádza až z 15. storočia, po rozsiahlej prestavbe v 20. storočí však bola jeho stredoveká podoba takmer úplne potlačená.

Chrenovec-Brusno

Až do roku 1947 stál v obci gotický Kostol sv. Michala. Po požiari bol objekt podstatne rozšírený, pričom z gotického chrámu sa zachovala veža a svätyňa premenená na kaplnku.

Senica

Gotická kaplnka pri farskom kostole je najstaršou zachovanou stavbou v Senici.

Liptovská Sielnica

Až do polovice 70. rokov minulého storočia stál v obci Liptovská Sielnica gotický Kostol Panny Márie. Zbúrali ho v súvislosti s výstavbou priehrady Liptovská Mara.

Vrakúň

Kostol stojaci na najvyššom mieste obce predstavuje napriek neskorším prestavbám peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry na Žitnom ostrove.

Nová Baňa - farský kostol

Pohnuté osudy Kostola Narodenia Panny Márie do značnej miery zmazali jeho stredovekú podobu, ktorá sa zachovala už len v hrubých rysoch.

Nitrianska Blatnica

Rotunda na úpätí vrchu Marhát v lesoch nad obcou patrí medzi najstaršie zachované kostolíky na Slovensku a jej pôvod siaha až k Veľkej Morave.