Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Bojnice - farský kostol

Súčasný kostol na mieste románskej baziliky postavili v 2. polovici 14. storočia. Veľká časť jeho stredovekej podoby sa však stratila pri renesančných a barokových prestavbách.

Banská Štiavnica - Kostol sv. Alžbety

Až do roku 1879 stál na okraji mesta gotický Kostol sv. Alžbety prestavaný na mestskú bránu. Po zbúraní pôvodnej lode bolo presbytérium upravené na kaplnku.

Miloslavov-Alžbetin Dvor

Pôvodne románsky Kostol sv. Alžbety Uhorskej sa z veľkej časti zachoval dodnes, kresťanský chrám však už veľmi nepripomína.

Žarnovica

Už len máločo pripomína gotický pôvod Kostola sv. Petra a Pavla v Žarnovici, ktorého počiatky pritom siahajú až do 14. storočia.

Križovany nad Dudváhom

Rotundu predstavujúcu krásny príklad románskeho slohu postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia. Dnes je bočnou kaplnkou nového kostola z roku 1938.

Gerlachov

Ešte po 2. svetovej vojne stál v dedinke Gerlachov neďaleko Popradu ranogotický kostol. Kvôli narušenej statike ho v roku 1953 zbúrali a dodnes sa z neho zachovala iba veža.

Fulda-Petersberg (DE)

Až do 9. storočia siahajú dejiny unikátneho Kostola sv. Petra v niekdajšom mestečku Petersberg, ktoré je dnes mestskou časti Fuldy.

Bratislava-Vajnory

Až do začiatku 19. storočia stál v obci Vajnory gotický kostol zo 14. storočia. Po prestavbách v 18. a 19. storočí do veľkej miery stratil stredoveký ráz.

Chyžné

Kostolík neveľkých rozmerov postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia. V presbytériu sa zachovali hodnotné fresky a krídlový oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče.

Košice - Kostol sv. Alžbety

Pri rozsiahlej rekonštrukcii Dómu sv. Alžbety v Košiciach v rokoch 1882 - 84 boli v interiéri chrámu odkryté základy staršieho kostola ešte z 13. storočia.