Bohúňovo

Patrocínium: kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: koniec 15. storočia

Poloha: uprostred obce

Stručný popis: neskorogotický jednoloďový kostolík s klinovitým záverom presbytéria a zvonicou na južnej strane

História
Kostolík postavili uprostred obce niekedy koncom 15. storočia. Išlo o neveľkú stavbu so štvorcovou loďou v rozsahu, v akom sa zachovala dodnes. Počas neskorších úprav nahradili drevený kazetový strop lode rovným, ktorý omietli. 

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje dodnes svojou jednoduchosťou a neveľkými rozmermi pekný príklad zľudovelého staviteľstva.
- Vzhľad stavby umocňuje kontrast medzi bielymi múrmi a sčernetou šindľovou strechou.
- Klinovitý záver presbytéria je v našich podmienkach nezvyčajný, nájdeme ho len pri niekoľkých stredovekých kostoloch - napríklad v Sokolciach pri Veľkom Mederi či v Košiciach - Šebastovciach.
- Pomerne nízky triumfálny oblúk má polkruhový tvar.
- Vo svätyni sa zachovala valená klenba.
- Z dreveného kazetového stropu sa zachovali iba štyri kazety, ktoré sú prezentované v interiéri.
- Pri západnej stene lode sa nachádza drevená tribúna.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bretke a slúži miestnemu dcérocirkevnému zboru. Po nedávnej obnove je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2010, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Bohúňovo leži šesť kilometrov južne od Plešivca, priamo pri hlavnej ceste medzi Rožňavou a Rimavskou Sobotou. Kostolík stojí v blízkosti väčšieho katolíckeho chrámu a vďaka zvonici je viditeľný už z hlavnej cesty.
GPS: 48.513857491, 20.384651721

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Gdovinová, D.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava 2001.

Web:
- www.retep.sk