Bohúňovo

Patrocínium: kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: koniec 15. storočia

Poloha: uprostred obce

Historický región: Gemer

Stručný popis: neskorogotický jednoloďový kostolík s klinovitým záverom presbytéria a zvonicou na južnej strane

História
Kostolík postavili uprostred obce niekedy v 90. rokoch 15. storočia. Išlo o neveľkú stavbu so štvorcovou loďou v rozsahu, v akom sa zachovala dodnes.
Samotná obec je však omnoho staršia, keď sa s ňou v písomných prameňoch stretávame už s ako existujúcou dedinou v roku 1243 pod názvom Lokuna. Predtým patrila ku kráľovskému majetku so sídlom v Turni.
Počas neskorších úprav nahradili drevený kazetový strop lode rovným, ktorý omietli. V 18. storočí upravili zastrešenie južnej zvonice.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal objekt už v roku 1963. V rokoch 2019 a 2020 získala obec dotácie na financovanie projektu s názvom Regenerácia okolia stredovekého kostola v Bohúňove.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje dodnes svojou jednoduchosťou a neveľkými rozmermi pekný príklad zľudovelého staviteľstva.
- Vzhľad stavby umocňuje kontrast medzi bielymi múrmi a sčernetou šindľovou strechou.
- Klinovitý záver presbytéria je v našich podmienkach nezvyčajný, typický je pre neskorú gotiku. Nájdeme ho len pri niekoľkých stredovekých kostoloch - napríklad v nie tak vzdialenej Vyšnej SlanejSokolciach pri Veľkom Mederi či v Košiciach - Šebastovciach.
- Pomerne nízky triumfálny oblúk má polkruhový tvar.
- Vo svätyni sa zachovala valená klenba.
- Z dreveného kazetového stropu sa zachovali iba štyri kazety, ktoré sú prezentované v interiéri.
- Pri západnej stene lode sa nachádza drevená tribúna.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj v neďalekom Čoltove a v Plešivci.

Súčasný stav
Kostolík stále slúži Reformovanej kresťanskej cirkvi. Po nedávnej obnove je v pomerne dobrom stave. V roku 2020 bola dokončená úprava okolia kostola, v rámci ktorej zbúrali zvyšok rodinného domu severne od kostola, čím vznikol na tejto strane otvorený priestor.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Bohúňovo leži šesť kilometrov južne od Plešivca, priamo pri hlavnej ceste medzi Rožňavou a Rimavskou Sobotou. Kostolík stojí v blízkosti väčšieho katolíckeho chrámu a vďaka zvonici je viditeľný už z hlavnej cesty.
GPS: 48.513857491, 20.384651721

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Gdovinová, D.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava 2001.

Web:
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
https://www.almacentrum.eu/sluzby/pamiatky/bohun...
https://www.bohunovo.sk/informacie-o-obci/zaklad...
https://www.bohunovo.sk/data/v_obstaravanie/19/T...
https://gemer.korzar.sme.sk/c/8221814/stredoveky...
- www.retep.sk

esteban
28. 3. 2011, upravené 3. 1. 2024