Vyšná Slaná

Hoci sa z gotického kostola vo Vyšnej Slanej zachovala celá hmota stavby, jej stredoveký pôvod pripomína už len klinové presbytérium a orientácia stavby v smere východ - západ.

Kostolík mali postaviť okolo roku 1500 (uvádza sa rok 1506) ako neskorogotické jednolodie s mohutnou západnou vežou, oproti lodi iba nepatrne užším presbytériom klinovitého pôdorysu a neveľkou severnou sakristiou. Samotná obec sa spomína už v roku 1362.

Kostolík bol renesančne upravovaný v priebehu 17. storočia, kedy už patril evanjelikom. Väčšia prestavba sa realizovala v 18. storočí v barokovom štýle. Veža bola zvýšená a dostala novú strechu. Novo bol zariadený aj celý interiér (kazateľnica, oltár, drevené tribúny. Následne pristavali pred južný vstup murovanú predsieň.

Z neskorogotického kostolíka slúžiaceho dodnes Evanjelickej cirkvi a. v. sa zachovala hrubá stavba, vrátane klinovitého presbytéria, ktoré je na Slovensku pomerne vzácne. Z približne rovnakého obdobia ho nájdeme napríklad v nie tak vzdialenom Bohúňove, použité bolo aj v Šebastovciach či Sokolciach.

Z detailov patrí do obdobia stredoveku sedlový portál spájajúci presbytérium a sakristiu, ako aj železné kované mreže uzatvárajúce vstup na vežu.

GPS: 48.785668037, 20.317352414

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- https://www.terraincognita.sk/sk/vysna-slana-goticky-kostol-v-barokovom-...
- https://gemer.korzar.sme.sk/c/20242222/najmladsi-stredoveky-kostol-rozna...
- www.vysnaslana.sk

esteban