Sokolce

Patrocínium: pôvodne s. Michala, archanjela, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli uprostred obce

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s klinovitým záverom presbytéria a dostavanou západnou vežou 

História
Kostolík postavili uprostred obce ako jednoloďovú stavbu presbytériom neznámej podoby (zrejme kvadratickým) niekedy v priebehu druhej polovice 13. storočia. Podporuje to aj listina Bela IV. z roku 1268, kde sa spomína kostol v obci Zakalus.
V období neskorej gotiky (prvá polovica 16. storočia) prešiel chrám rozsiahlou prestavbou. V rámci nej bola zbúraná pôvodná svätyňa, aby mohla byť predĺžená loď východným smerom. Zväčšený kostol, ktorého loď mala cca dvojnásobnú dĺžku, dostal tiež nové presbytérium s rovnakou šírkou ako loď a klinovitým (trojbokým) záverom. To bolo zaklenuté hviezdicovou klenbou, ktorú podopierali vonkajšie oporné piliere. Zo severnej strany sa k presbytériu pripájala obdlžniková sakristia.
V 18. storočí, v období obnovy krajiny po vytlačení Turkov a skončení stavovských povstaní, bol v bojoch poškodený kostolík obnovený v barokovom slohu. Okrem iného bolo k západnej stene lode domurované nové priečelie a odstránená severná sakristia (mala sa zrútiť). Postavený mal byť aj ohradný múr.
V priebehu 19. storočia boli nadmurované steny lode i presbytéria. Na prelome 19. a 20. storočia bol nanovo vymurovaný západný štít lode. Až do 30. rokov 20. storočia mal kostol malú strešnú vežičku a murovanú predsieň pri južnej stene lode.
V roku 1936 došlo k rozsiahlej obnove stavby, ktorá dostala súčasnú podobu. Strešnú vežičku odstránili a miesto nej pristavali k západnému priečeliu lode vysokú vežu. Zbúraná bola aj južná predsieň. V západnej časti lode pribudla mohutná tribúna. Pod dohľadom pamiatkarov boli obnovené architektonické prvky z gotického obdobia v interiéri i exteriéri.
V roku 1956 pri výstavbe cesty zbúrali západnú časť obranného múru a dostavali ho tak, aby nezasahoval do cesty. Ďalšie obnovy sa realizovali v roku 1960 (interiér) a v roku 1982 (fasády). V roku 2007 sa uskutočnil architektonicko-historický výskum objektu, ktorý pomohol objasniť jeho stavebný vývoj.

Zaujímavosti
- Súčasnej podobe kostolíka dominuje neskorogotický sloh, raná gotika 13. storočia bola prestavbami zmazaná.
- Z pôvodnej ranogotickej stavby sa zachovali len obvodové múry lode (južný, západný a severný) v dĺžke približne 650 cm.
- Klinovitý záver presbytéria je v našich podmienkach nezvyčajný, stretávame sa s ním len pri niekoľkých  kostoloch v období neskorej gotiky - napr. v Bohúňove pri Plešivci či v Košiciach - Šebastovciach.
- Interiér presbytéria je architektonicky najcennejšou časťou kostolíka. Zaujme na prvý pohľad jednoduchosťou vybavenia v duchu kalvínskej liturgie, ktoré umocňuje biela farba. Nie je vylúčené, že pod novšími omietkami sa nachádza stredoveká maliarska výzdoba.
- Nájdeme tu hodnotnú hviezdicovú klenbu s profilovanými konzolami, pričom jedna z nich (v SZ rohu) má podobu ľudskej (mužskej) tváre, dve podobu hláv (mužskej a ženskej) bez detailov a dve tvar bobule. Táto forma výzdoby sa v našich podmienkach viaže skôr na staršie obdobie 14. storočia, preto odborníci nevylučujú, že konzoly boli použité sekundárne. Zvyšné dve konzoly nesú výzdobu v podobe ľalie, resp. makovice a zodpovedajú obdobiu vzniku klenby.
- V severnej strane presbytéria je osadené nezvyčajné neskorogotické pastofórium s vežovitou nadstavbou, kvoli čomu zvykne byť popisované aj ako ranorenesančné.
- V oknách je osadená kamenná plamienková kružba, pôvodná gotická je sa však zachovala iba v jednom okne; ostatné boli doplnené podľa jej vzoru.
- Klenba presbytéria, kružby okien i pastofórium predstavovali v dobe vzniku aktuálne prvky, čo je pozoruhodné, keďže išlo o neveľkú vidiecku stavbu.
- V roku 1825 sa mali pri obnove nájsť na stenách kostolíka viaceré nápisy s letopočtami, najstaší z nich uvádzal rok 1284.
- Pri kostolíku sa nachádza niekoľko náhrobkov z 18. - 20. storočia.

Súčasný stav
Kostolík patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi a dodnes slúži na bohoslužobné účely. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2011.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Sokolce (maďarsky Lakszakállas) leži cca 5 km kilometrov východne od Veľkého Medera, pri hlavnej ceste v smere na Komárno. Kostolík v strede obce hneď pri ceste v opevnenom areáli.
GPS: 47.854436899, 17.827865481 

Literatúra:
- Havlík, M. - Sabadošová, E.: Architektonicko-historický výskum Kostola reformovanej kresťanskej cirkvi v Sokolciach, jún 2007. Nepublikovaný materiál.
- Kovács, Š. - Reško, A.: Sokolce. Pozoruhodnosti. Malá vlastivedná knižnica 13. číslo, Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, Komárno 1996.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.

Web:
- www.sokolce.sk
- https://www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/20223

esteban

Za pomoc ďakujeme KPÚ v Nitre a pamiatkarovi P. Paterkovi.