Gánovce

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Historický región: Spiš

Stručný popis: Jednoloďový pôvodne ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou

História
Kostolík postavili v obci niekedy v priebehu druhej polovice 13. storočia ako typickú jednoloďovú stavbu s takmer štvorcovým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou.
Niekedy v 40. či 50. rokoch 14. storočia bol interiér stavby vyzdobený nástennými maľbami s ešte byzantizujúcimi prvkami, ktorých časť je dnes aj prezentovaná.
Koncom 17. a začiatkom 18. storočia prešiel kostolík dvakrát na kratší čas do rúk protestantov. Katolíckym sa stal definitívne v roku 1710.
Prestavba objektu sa uskutočnila v roku 1814 a dala mu do veľkej miery súčasnú podobu.
V roku 1957 boli zreštaurované nástenné maľby v interiéri, ktorých časť bola v roku 1987 kvôli zlému stavu opätovne zatretá. Status národnej kultúrnej pamiatky má objekt od roku 1963.
V roku 1993 sa začalo s komplexnou obnovou kostolíka, v rámci ktorej sa riešili okná, dvere, elektrické kúrenie či oprava zvona a jeho zavesenia a odvlhčenie múrov. V rokoch 1997-98 boli vynovené fasády, vybúraný nový vstup do sakristie a upravené okolie kostolíka. V roku 2000 bol vynovený interiér a v roku 2009 dostal chrám aj nové vnútorné zariadenie.

Zaujímavosti
- Napriek neskorším prestavbám sa hrubá ranogotická stavba zachovala v minimálne zmenenej podobe. Ako v jednom z mála spišských stredovekých kostolíkov tu nenájdeme pôvodné murované klenby lode, presbytéria či sakristie, iba drevené stropy.
- Kostolík je príkladom dlhého doznievania románskeho štýlu, čoho dôkazom je štrbinové okno s polkruhovým záklenkom na východnej strane presbytéria. Podobné nájdeme aj v neďalekých Švábovciach vo východnej stene sakristie.
- Vo východnej stene sakristie sa nachádza obdĺžnikové okno so šikmými osteniami.
- Nástenné maľby v lodi a presbytériu zhotovili niekedy v 40. či 50. rokoch 14. storočia dvaja maliari. Obaja boli predstaviteľmi už zľudovelého nástenného maliarstva a využívali v tvorbe ešte byzantizujúce prvky.
- Obsahovo ide v presbytériu o scény zo života Krista od výjavov Adama a Evy cez Narodenie až po Príchod do Jeruzalema. Ďalšie scény boli zatreté.
- Na severnej stene lode sa nachádza rozmerný obraz Krista v mandorle s evanjelistami a apoštolmi, ako aj maľba Smrť Panny Márie.
- V kostolíku sa nachádza neskorogotický oltár sv. Stanislava z konca 15. storočia, ktorý sa pôvodne nachádzal v hozeleckom kostole. Po jeho zbúraní bol v roku 1804 prenesený do Gánoviec. Vytvorený bol podľa všetkého v dielni Johanna Weysza z Košíc.
- Ďalšie drevené plastiky zo 14. a 16. storočia (z dielne majstra Pavla z Levoče) z kostolíka sa dostali do Východoslovenského múzea v Košiciach. Drevená socha sv. Mikuláša z čias okolo r. 1350, je vystavená v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku.
- Vo veži kostolíka je umiestnený zvon Urban z 15. storočia, ktorý odliali v známej kovolejárskej dielni v Spišskej Novej Vsi.
- V roku 1497 sa spomína patrocínium Panny Márie.
- Stredoveký kostol sa zachoval aj v neďalekých Švábovciach, zaniknuté stavby sa nachádzajú v Hozelci a Poprade-Stojanoch.

Súčasný stav
Kostol slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Hozelci. Po nedávnej obnove je v dobrom stave.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.30 hod., podrobné informácie na stránke farnosti - https://hozelec.fara.sk/farske-oznamy

Praktické informácie
Obec Gánovce leží cca 5 km juhovýchodne od Popradu. Kostol stojí v ohradenom ale prístupnom areáli v obci pri ceste. Kontakt na farský úrad v Hozelci: 052/ 773 10 29.
GPS: 49.030250193, 20.327287316

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská Bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H90).

Web
https://hozelec.fara.sk/ganovce
https://ganovce.sk/historia-a-pamiatky/
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?in...

esteban
24. 8. 2016, upravené 23. 3. 2017 a 27. 1. 2024

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.