Švábovce

Patrocínium: Krista Kráľa, predtým sv. Filipa a Jakuba

Vznik: začiatok 2. polovice 13. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe na okraji obce

Stručný popis: Jednoloďový ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, predstavanou západnou vežou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili v dominantnej polohe niekedy začiatkom druhej polovice 13. storočia ako ranogotickú stavbu s neskororománskymi prvkami. Tunajší kňaz sa spomína už v roku 1268 v zozname združenia spišských farárov.
O približne 100 rokov neskôr prešla stavba väčšou gotickou prestavbou. V priebehu 3. štvrtiny 14. storočia dostal kostolík v dvoch fázach freskovú výzdobu. Upravovaná bola aj v 19. storočí.
Začiatkom 20. storočia boli sčasti odkryté maľby na severnej stene lode, reštaurovanie freskovej výzdoby sa realizovalo v rokoch 1930 - 31. Pri obnove kostolíka v roku 1988 bola časť malieb opätovne zatretá. 

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje výraznú dominantu krajinu, viditeľnú z veľkej vzdialenosti. 
- Postavili ho v období ranej gotiky s prežívajúcimi neskororománskymi prvkami, ku ktorým patrí vysoké štrbinové okno vo východnej stene sakristie.
- Zo stredoveku sa okrem hrubej stavby dochovali gotické portály v južnej a západnej (v podveží) stene lode a do sakristie, pôvodné výklenkové pastofórium s vimperkom či ranogotické združené okná na veži.
- Ešte neskororománsky sloh evokuje vysoké štrbinové okno s polkruhovým záklenkom vo východnej stene sakristie.
- Južný portál do lode, pre ktorým je postavená murovaná predsieň, je neskorogotický sedlový. Zdobia ho reliéfy ľudských tvárí po stranách samotného vstupu.
- Z prvej fáze freskovej výzdoby pochádza fragment obrazu zrejme sv. Mikuláša so spiacimi pannami na východnej stene presbytéria z obdobia okolo polovice 14. storočia.
- Maľby v presbytériu a na severnej stene lode pochádzajú zo 70. - 80. rokov 14. storočia. V presbytériu ide o výjavy zo života viacerých svätcov (sv. Tomáš, asi sv. Kataríny), obraz Panny Márie Ochrankyne a sv. Michala archanjela vážiaceho duše. Na severnej stene lode ide o rozsiahly cyklus výjavov zo života Krista, v staršej literatúre sa spomínajú aj scény z ladislavskej legendy.
- V lodi i presbytériu je novší plochý strop.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v blízkych obciach Hôrka-Kišovce a Gánovce.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Hozelci. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2013 a júni 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.45 hod.

Praktické informácie
Obec Švábovce leží na hlavnej ceste medzi Popradom a Levočou, cca 7 km východne od Popradu. Kostolík stojí v oplotenom areáli. Kontakt na farský úrad v Hozelci: 052/ 773 10 29.
GPS: 49.029311082, 20.357510448

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1222, resp. 4041).

Web
- www.obecsvabovce.sk

esteban