Hrušov

Patrocínium: Nepoškvrneného počatia Panny Márie (pôvodne asi sv. Martina)

Vznik: koniec 13. storočia (?)

Poloha: na JV okraji obce pri hlavnej ceste

Stručný popis: neskororománsky/ranogotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom

História
Kostol bol postavený už možno niekedy koncom 13. storočia v neskororománskom alebo ranogotickom slohu. Mohlo sa tak stať po zániku románskeho kostolíka na mieste dnešnej gotickej kaplnky vo vinohradoch. Mal podobu jednoloďovej stavby so svätyňou neznámej podoby, ktorú v 14. storočí nahradilo súčasné polygonálne presbytérium zaklenuté rebrovou krížovou klenbou. Statiku stavby spevnili nárožné oporné piliere.
Počas reformácie kostolík istý čas (17. storočie) využívali kalvíni, v prvej tretine 18. storočia však už opäť patril katolíkom.
Podľa nápisu na drevenej tribúne bol podľa všetkého v roku 1763 objekt barokizovaný, čo sa dotklo okrem iného aj okien, ktoré stratili gotickú podobu. Obnovené bolo aj vnútorné vybavenie chrámu.
V roku 1936 bol kostolík po dlhej dobe renovovaný. Opravené boli fasády a vymaľovaný interiér. Zrejme vtedy dostala stavba plechovú strechu. Ďalšia obnova sa realizovala v 70. rokoch minulého storočia, kedy boli opäť riešené vonkajšie fasády a odkrytý južný portál románskeho tvaru. Je možné, že omietky boli obité aj v interiéri. Sondážny prieskum v roku 2005 neobjavil žiadne staršie vrstvy.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje tak trocha tajomnú stavbu starobylého vzhľadu, ktorej vznik je stále nejasný.
- Zachoval sa vo vzácne pôvodnej stredovekej podobe bez neskorších prístavieb sakristie, veže či ďalších priestorov. Nemá dokonca ani murovanú klenbu v lodi, iba drevený rovný strop.
- Oficiálne je kostol datovaný do 14. storočia, jeho dispozícia stavby však naznačuje, že mohol mať zložitejší stavebný vývoj. Gotické presbytérium sa totiž na loď pripája asymetricky. Na južnej strane nie je medzi nimi žiadne odsadenie, na severnej strane iba minimálne. To naznačuje možnosť, že existovala staršia svätyňa, ktorú dnešné presbytérium len nahradilo.
- Staršie datovanie celej stavby dokladá aj polkruhovo zakončený južný portál, tvarovo podobný vstupu v južnej stene kostolíka v neďalekej Silici.
- Z gotického obdobia sa zachovala pôvodná rebrová krížová klenba v presbytériu so svorníkom, ktorý zdobí netradičný reliéf asi vavrínového venca. V severnej stene presbytéria sa nachádza nika v tvare lomeného oblúka a vo východnej stene gotické okno.
- Víťazný oblúk je mierne zahrotený so skosenými bočnými hranami.
- Západné dvere sú pôvodné barokové z 18. storočia.
- Kostol má takmer ideálnu orientáciu v smere východ - západ.
- Nad obcou vo vinohradoch stojí gotická kaplnka, pri ktorej boli objavené základy zrejme románskeho kostolíka. Ďalšie stredoveké stavby sa zachovali aj v Jablonove nad Turňou, Silici, Lipovníku či Lúčke.

Súčasný stav
Kostol patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Jablonove nad Turňou ako filiálny chrám. Zaslúžil by si obnovu, v uplynulých rokoch dostal aspoň novú strešnú krytinu. Navštívili sme ho v apríli 2012 a septembri 2016.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku v sobotu o 18.00 hod. (letné obdobie), resp. o 17.00 hod. (zimné obdobie).

Praktické informácie
Obec Hrušov (maď. Körtvélyes) sa nachádza cca 22 km východne od Rožňavy. Kostol stojí na začiatku obce (JV okraji) hneď na ľavej strane hlavnej cesty vedúcej do obce od Jablonova nad Turňou. Nachádza sa v oplotenom ale prístupnom areáli so zvonicou. Areál je voľne prístupný, Návštevu je potrebné dohodnúť vopred na obecnom úrade (pani Zsebíková), kde môžete dostať aj kľúč. Kontakt na OÚ: 058/ 796 15 22.
GPS: 48.581457759, 20.637333907

Literatúra
- Kalinová, M.: Aktualizačný list národnej kultúrnej pamiatky rímskokatolícky filiálny Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. KPÚ Košice, pracovisko Rožňava, 2007.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2010.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2B90).

Web
- www.hrusov.ocu.sk
- www.terraincognita.sk
- https://gemer.korzar.sme.sk/c/20262339/kostoly-gemera-vhrusove-sa-mozu-p...

esteban