Hrušov - kaplnka

Patrocínium: sv. Anny

Vznik: cca koniec 14. až začiatok 15. storočia

Poloha: vo vinohradoch na svahu nad obcou

Historický región: Turňa, neskoršie Turňa-Abov

Stručný popis: gotická kaplnka s barokovou polkruhovou apsidou

História
Kaplnku postavili niekedy koncom 14.  alebo začiatkom 15. storočia vo vinohradoch nad obcou na mieste staršej sakrálnej stavby. Hoci sa ako jej stavitelia niekedy spomínajú "husiti", v našom prípade bratríci, je skôr pravdepodobné, že iba opevnili už starší objekt. Podobne sa tak stalo vo viacerých prípadoch, napríklad aj v neďalekej Lúčke.
Z obdobia prvej polovice 15. storočia sa zachovali časti nástenných malieb, dosť silno poškodených. V neskoršom období, zrejme v 17. storočí, boli zatreté.
Obnovy sa uskutočnili aj v rokoch 1522 a 1603, keďže sa o nich zachovali nápisy v omietke. K roku 1739 sa podľa všetkého viaže rozsiahla baroková prestavba objektu. Z tohto obdobia pochádza polkruhová východná apsida. Gotické okná na južnej strane boli sčasti zamurované a upravené do pomerne podivnej vajcovitej podoby (kvôli využitiu častí pôvodného ostenia). Dve kruhové okná boli prerazené aj na severnej strane lode. V tomto období sa o objekt staral pustovník a konali sa k nemu púte (spomínané v roku 1731). Vďaka tomu nezanikol napriek odľahlej polohe.
Ďalšej významnej obnovy sa objekt dočkal až v období na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia, kedy sa tu uskutočnil aj výskum a okrem iného boli odkryté nástenné maľby (1981). Projekt obnovy však nebol ukončený. Kaplnka získala v roku 1988 status národnej kultúrnej pamiatky.
Začiatkom 90. rokov minulého storočia opravili miestni veriaci okná, objekt však ostal zatvorený.
V prvom desaťročí tohto storočia realizovali obnovu objektu miestni veriaci. V roku 2009 získala obec grant Nadácie VÚB, vďaka ktorému bola vymenená strecha.

Zaujímavosti
- Kaplnka sa nachádza na krásnom mieste uprostred lesa na svahu nad obcou.
- Svojou dispozíciou - pozdĺžne jednolodie a východná polkruhová apsida - pripomína románske kostolíky.
- Archeologický výskum v bezprostrednom okolí odkryl základy staršej stavby, zrejme románskeho kostolíka pochádzajúceho spred 2. polovice 13. storočia.
- Gotická loď kaplnky je zaklenutá dvoma poliami pôvodnej rebrovej krížovej klenby.
- Na južnej strane lode sa z veľkej časti zachovali vysoké gotické okná zakončené lomeným oblúkom.
- Na severnej stene lode sa zachovali zvyšky malieb s bližšie neidentifikovateľnými figurálnymi motívmi. Na západnej stene lode sa v lepšom stave zachoval obraz kráľa  - svätca, zrejme sv. Ladislava.
- V kaplnke sa našli dva hroby, ktoré sú v dlážke aj vyznačené.
- V blízkom okolí sa zachovali viaceré stredoveké kostolíky - v samotnom Hrušove, Jablonove nad Turňou, Silici, Lipovníku či Lúčke.

Súčasný stav
Kaplnku stále využíva Rímskokatolícka cirkev, farnosť v Jablonove nad Turňou. V prvom desaťročí tohto storočia prešla čiastočnou obnovou a znova (od roku 2009) sa tu konajú púte na sviatok sv. Anny. Aj kvôli polohe je však bez akéhokoľvek vnútorného zariadenia. Navštívili sme ju v lete 2007 a v apríli 2012.

Bohoslužby: príležitostne, na sviatok sv. Anny (koniec júla)

Praktické informácie
Obec Hrušov (maď. Körtvélyes) sa nachádza cca 22 km východne od Rožňavy. Kaplnka stojí 2 km severovýchodne od obce na svahu vo vinohradoch pod lesom. Je prístupná poľnou a lesnou cestou (na SV konci dediny treba z hlavnej cesty odbočiť doprava a po cca 1 km pred chatkami odbočiť doľava; kaplnka je na konci tejto cesty). Návštevu kaplnky je potrebné dohodnúť vopred na obecnom úrade, kde môžete dostať aj kľúč. Kontakt na OÚ: 058/ 796 15 22.
GPS: 48.596086088, 20.614403966

Literatúra
- Kardoš, Š.: Poznámky k historickým súvislostiam a problémom tematiky kaplnky sv. Anny v Hrušove. In: Zborník OSPSOP Rožňava 2, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany v prírode v Prešove, stredisko v Rožňave, 1982, str. 73 - 86.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5157).

Web
https://www.obechrusov.sk/cirkev
http://www.putnickemiesta.sk/...
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20185
https://www.dokostola.sk/kostol/413700-kaplnka-sv-anny
- www.terraincognita.sk

esteban