Jablonov nad Turňou

Patrocínium: Najsv. Trojice

Vznik: 14. storočie

Poloha: v centre obce v ohradenom areáli

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, predstavanou západnou vežou a južnou kaplnkou

História
Kostolík postavili v obci pod kopcom Soroška niekedy v priebehu 14. storočia ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a predstavanou západnou vežou. Kostolík bol vyzdobený aj nástennými maľbami.
V prvej štvrtine 16. storočia pristavali z južnej strany reprezentatívnu bočnú kaplnku v neskorogotickom štýle zaklenutú sieťovou klenbou s klinovými rebrami.
V období reformácie prešiel kostolík do rúk kalvínov.
V roku 1817 sa uskutočnila veľká prestavba, zahŕňajúca nové klenby v interiéri lode i bočnej kaplnky. Tá bola novou klenbou rozdelená na dve podlažia - v spodnom priestore vznikla sakristia. Obnova sa uskutočnila aj po požiari v roku 1910.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje jednu z menej známy stredovekých stavieb východného Slovenska.
- Novšie prestavby zmazali v exteriéri väčšinu stredovekých architektonických detailov. Gotický pôvod stavby tak pripomínajú už len polygonálny tvar presbytéria, vonkajšie oporné piliere a dva portály.
- Na západnej strane veže sa nachádza starší vstup členený prútmi hrušovitého profilu. Mladší z portálov, neskorogotický sedlový, nájdeme na západnej strane bočnej kaplnky.
- V bočnej kaplnke sa zachovala sieťová klenba s pätkami, ktoré zdobia plastiky groteskných ľudských tvárí. Je dôkazom, že ju stavali tí istí majstri ako kaplnku sv. Kríža rožňavskej katedrály datovanú do obdobia okolo roku 1510. Podobné bočné kaplnky sú v regióne pomerne vzácne a svedčia o význame jablonovského kostola a jeho patrónov na začiatku 16. storočia.
- Na hornej časti stien lode, ktoré sa ocitli po zaklenutí v baroku v priestore podkrovia, boli objavené zvyšky nástenných malieb, ktorým ešte nebola venovala podrobnejšia pozornosť. Nie je vylúčené, že sa mohli zachovať pod novšími nátermi aj inde v kostole.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susednom Hrušove (základy románskej stavby, gotický kostol, gotická kaplnka) i Hrhove.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský chrám. Je v pomerne dobrom stave, dosiaľ nerealizovaný podrobnejší výskum však by mohol priniesť zaujímavé objavy. Navštívili sme ho v septembri 2016.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku v utorok až piatok o 18.00 h (v zimnom období o 17.00 h), v nedeľu o 8.00 a 9.00 h.

Praktické informácie
Obec Jablonov nad Turňou (maď. Szádalmás) sa nachádza cca 17 km východne od Rožňavy. Kostolík stojí v strede obce v ohradenom, ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 058/ 79 611 45.
GPS: 48.593736198, 20.672412515

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2010.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1594).

Web
- www.dokostola.sk
- http://gemer.vucke.sk

esteban