Nižná Slaná

Patrocínium: pôvodne sv. Šimona a Júdu, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: 1. polovica 14. storočia

Poloha: v centre obce

Historický región: Gemer

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a východnou pristavanou vežou

História
Kostolík postavili niekedy v prvej polovici 14. storočia (uvádza sa aj druhá polovica 14. storočia). Mal podobu jednoloďovej bezvežovej stavby s kvadratickým presbytériom, zaklenutým dvoma poliami krížovej rebrovej klenby. K svätyni sa zo severnej strany pripájala obdĺžniková sakristia.
V tejto podobe vydržal až do konca 16. storočia, keď v roku 1594 k východnej stene presbytéria pristavali mohutnú renesančnú vežu. Uvedený rok je aj rokom vzniku miestneho zboru evanjelickej cirkvi.
V časoch tureckých vojen bol kostolík opevnený, dnes sa však z obranného múru zachovali iba zvyšky. Viacerými úpravami prešiel objekt aj v priebehu 18. storočia. Zemepán Jozef Andrássy sa v roku 1746 pokúsil odobrať miestnym evanjelikom kostolík, ale napokon neuspel.
V roku 1815 kostolík spolu s celou dedinou vyhorel. Pri tom bolo zničené celé vnútorné zariadenie, vrátane písomností. Obnova poškodenej stavby prebiehala v nasledujúcich rokoch postupne. V roku 1825 bol interiér zaklenutý.
V roku 1844 chrám, nedávno predtým opravený, opäť vyhorel. Vysviacka opraveného kostolíka sa konala až v roku 1868.  Národnou kultúrnou pamiatkou je od roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostolík si zachoval dominantné postavenie v centre obce, ktoré umocňuje renesančná veža.
- Neskoršie úpravy do veľkej miery potlačili gotický charakter stavby, ktorá prišla aj o väčšinu pôvodných architektonických detailov.
- V dobe vzniku išlo v rámci regiónu podľa všetkého o reprezentatívnejšiu stavbu, o čom svedčí zaklenutie svätyne dvoma poliami krížovej rebrovej klenby so stredovými svorníkmi i pomerne veľké okno na jej východnej strane.
- Toto podľa všetkého pôvodne dvojdielne okno so stredovým prútom a lomeným záklenkom malo výzdobu v podobe kružieb v tvare mníšky, ktoré v hornej časti dopĺňal zrejme motív trojlístka. Okná podobného tvaru nájdeme napríklad v Plešivci alebo v Dobšinej.
- V severnej stene presbytéria je jednoduchý gotický portál do sakristie.
- Vonkajšie fasády východnej steny presbytéria nesú zvyšky stredovekej maliarskej výzdoby. Išlo o tradičný obraz sv. Krištofa a ornamentálne pásy.
- Lomený oblúk typický pre gotiku nájdeme aj na oknách veže, ktorá však už bola postavená v období renesancie. Ide tak o doznievanie staršieho tvaroslovia, s ktorým sa stretávame napríklad aj na Spiši.
- Do omietky východnej steny presbytéria sú vyryté staré nápisy datované rokmi 1785 a 1797.
- Požiar v roku 1815, ktorý zasiahol aj kostolík, založila vdova Černajová zo zúfalstva, že jej odviedli oboch synov na vojnu.
- V rokoch 1855 až 1863 tu pôsobil významný pedagóg a evanjelický kňaz Samuel Ormis. Od roku 2009 si ho obec i cirkevný zbor pripomína pamätnou tabuľou na kostole.
- V okolí nájdeme viacero gotických stavieb - v susedných obciach Henckovce a Kobeliarovo, ako aj v neďalekom Betliari či Roštári.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi a. v. a stále slúži na liturgické účely. Stavba je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2006, februári 2010, v apríli 2011 a júni 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie
Obec Nižná Slaná leží cca 14 km severozápadne od Rožňavy na hlavnej ceste smerom na Dobšinú a Poprad. Kostolík je viditeľný aj z tejto cesty po ľavej strane (v smere od Rožňavy) a stojí vo voľne prístupnom areáli. Kontakt na cirkevný zbor Nižná Slaná - Kobeliarovo: 058/ 795 12 41.
GPS: 48.724678649, 20.413219929

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava, Tatran 1989.
- Junger, Š. - Kanaba, M. - Vandrášik, D.: Nižná Slaná, historická monografia obce. Fomi, 2010
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.

Web:
https://www.niznaslana.sk/historia
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=19945
- https://gemer.korzar.sme.sk/c/8211022/kostol-vniznej-slanej-svoj-goticky...
- www.retep.sk/niz-slana
https://gesecav.sk/cirkevne-zbory/cirkevny-zbor-...
- www.praveorechove.com/newsread.php?newsid=1458

esteban
19. 8. 2011, upravené 29. 8. 2016 a 30. 3. 2022

Za ochotu a pomoc ďakujeme manželom Ševčíkovcom a predstaviteľom miestneho zboru ECAV.