Betliar

Patrocínium: sv. Alžbety vdovy

Vznik: prvá polovica 14. storočia

Poloha: v obci na miernej vyvýšenine

Historický región: Gemer

Stručný popis: pôvodne gotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou a južnou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane

História
Kostolík postavili na okraji vyvýšeniny nad potokom niekedy v prvej polovici 14. storočia ako jednoduchú stavbu s pozdĺžnou loďou a kvadratickým presbytériom, ku ktorému sa pripája severná sakristia. Išlo o typickú stavbu tých čias, akých na Gemeri nájdeme viacero.
Hranolová veža bola pristavaná k západnej stene lode v rámci obnovy v 17. storočí. V období baroka bola loď kostola zaklenutá dvomi poliami lunetovej klenby so štukovou výzdobou a stavba dostala nové vnútorné vybavenie, z ktorého sa zachovala drevená kazateľnica zo začiatku 18. storočia a drevená plastika Panny Márie z 2. polovice 18. storočia.
Ďalšia obnova sa uskutočnila v 19. storočia, kedy kostolík získal nový hlavný oltár. Posledná veľká oprava sa udiala v roku 1973. Okrem iného vtedy pristavali južnú sakristiu a fasádu upravili do podoby zo 17. storočia, vrátane ozdobného kvádrovania na nárožiach. V roku 1975 bol objekt vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Obnovou prešiel kostolík aj v roku 2002.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka vyvýšenej polohe pri potoku predstavuje výraznú dominantu hornej časti obce.
- Zasvätenie sv. Alžbete môže súvisieť s faktom, že obec bola založená niekedy na zprelome 13. a 14. storočia na základe nemeckého osídľovacieho práva. To bežne zahŕňalo aj právo postaviť si kostol a voliť si vlastného farára. Svätá Alžbeta ako dcéra uhorského kráľa Ondreja II., ktorú vydali za durínskeho grófa Ľudovíta IV., bola veľmi populárna práve u nemeckých hostí usadených v Uhorsku.  
- Neskoršie prestavby výrazne potlačili stredoveký ráz stavby, o ktorom svedčí len jeho orientovaný pôdorys, gotický portál vedúci z presbytéria do sakristie a valená klenba presbytéria, na svoju dobu už pomerne archaická.
- Východné okno presbytéria má z vnútornej strany záklenok v tvare gotického lomeného oblúka.
- Podrobnejší výskum by zrejme priniesol objavy ďalších stredovekých prvkov (južný portál - zamurovaný zvonka, zamurované okná lode a presbytéria, prípadne aj fresky).
- Pri kostolíku je umiestnená značne zvetraná kamenná plastika.
- Len pár desiatok metrov za kostolom sa nachádzal starý, dnes už zrušený cintorín.
- Neďaleko stojí známy kaštieľ Andrášiovcov.
- Stredoveké kostoly nájdeme aj v blízkej Rožňave, Henckovciach či Nižnej Slanej. Lokality dvoch zaniknutých kostolíkov sa nachádzajú aj v susednej Gemerskej Polome (v Malej Polome a Veľkej Polome).

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod farnosť v Gemerskej Polome a slúži ako filiálny kostol. Je v relatívne dobrom stave, múry lode však museli spevniť oceľovými výstužami. Kostolík navštevujeme pomerne často:).

Bohoslužby: vo štvrtok o 16.00/17.00 hod a v nedeľu o 8.30 hod.,  podrobnejšie informácie na https://www.dokostola.sk/kostol/410313-sv-alzbety.

Praktické informácie
Obec Betliar sa nachádza cca 6 km od Rožňavy v smere na Poprad. Kostolík je neprehliadnuteľný, stojí hneď pri parkovisku pre návštevnikov kaštieľa. Areál kostolíka býva zamknutý s výnimkou sv. omší. Kontakt na farský úrad v Gemerskej Polome - 058/ 795 01 90.
GPS: 48.704142406, 20.509495139

Literatúra
- Gdovinová, D.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v Betliari. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava, 2002.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Šomšák, Ľ. J. a kol.: Betliar: monografia. Obecný úrad v Betliari, 2014.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5039).

Web
- www.obecbetliar.sk
- https://gemer.korzar.sme.sk/c/20234430/goticky-kostolik...
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20052
esteban

English Summary
The Medieval church was built in the first half of the 14th century as a typical Gothic building, consisting of elongated nave and rectangular sanctuary, with a barrel vault and sacristy located on the north side.
In the 17th century, the belfry was added to the western side of the nave. During the following centuries, the church was rebuilt several times and oday it does not resemble such an old building any more. Just few medieval features have been preserved: the floor plan, the barrel vault of the sanctuary and the pointed arch of the entrance door to the sacristy. Near this church we can find the famous and beautiful Chateau Betliar.