Gemerská Poloma-Malá Poloma

Už len zvonica pripomína zrejme stredoveký kostol, ktorý mal stáť v obci Gemerská Poloma, v časti Malá Poloma. Zanikol pravdepodobne v tretej štvrtine 18. storočia.

Prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1282, keď sa spomína ako Poloma. Koncom 14. storočia došlo k jej rozdeleniu na Veľku a Malú Polomu.

Kostol zasvätený sv. Štefanovi mučeníkovi v Malej Polome sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1753, v nasledujúcej z roku 1782 sa už nespomína. V staršej literatúre sa uvádza, že kostol mal zaniknúť v priebehu náboženských bojov v 16. - 17. storočí.

Dvojpodlažná zvonica má štvorcový pôdorys a sú v nej inštalované dva zvony z roku 1876 a 1923. V 18. storočí bola zbarokizovaná a začiatkom 19. storočia dostala jej horná časť klasicistickú úpravu. Na východ o zvonice sa tiahne niekoľko metrov dlhý úsek zvyšku kamenného ohradného múru.

Potvrdiť existenciu kostola a ozrejmiť jeho podobu by mohol až podrobnejší výskum, ktorého prípadnú realizáciu však komplikuje okolitá zástavba.

GPS: 48.713140875, 20.483780801

Zdroje:
- Očkaik, S. S.: Zaniknuté kostoly na území farnosti Gemerská Poloma. Práca z dejepisnej olympiády v kategórii A. Nepublikovaný materiál, 2019.
- Gdovinová, D.: Aktualizačný list KP Zvonica v Gemerskej Polome. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava, 2001.
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20183

esteban

Za informácie ďakujeme historičke Monike Tihányiovej.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu