Kobeliarovo

Patrocínium: pôvodne sv. Antona (pustovníka), dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: v centre obce

Historický región: Gemer

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou

História
Kostolík postavili niekedy v období rokov 1300 až 1310 ako neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom. Predstavuje významný doklad o osídlení tejto pomerne hornatej oblasti Gemera už minimálne v druhej polovici 13. storočia.
Stavebnými úpravami prešiel kostolík v roku 1664 a v prvej polovici 19. storočia.
Štatút národnej kultúrnej pamiatky má stavba od roku 1963. Obnovou prešla aj v roku 2001.

Zaujímavosti
- Kostolík prešiel viacerými stavebnými úpravami, ktoré výrazne prekryli stredoveký pôvod. O ňom svedčí dnes predovšetkým dispozícia stavby a niekoľko architektonických detailov.
- Ide o gotický víťazný oblúk, pôvodnú valenú klenbu presbytéria a portál s lomeným oblúkom vedúci z presbytéria do sakristie.
- Vo východnej stene presbytéria sa nachádza štrbinové okno.
- Neďaleko kostolíka stojí rodný dom Pavla Jozefa Šafárika.
- Gotické stavby stoja aj v okolitých dedinkách: v Nižnej Slanej (1. pol. 14. storočia), Vyšnej Slanej (cca 15. storočie), Vlachove (cca 14. storočie) či Henckovciach (2. pol. 13. storočia).

Súčasný stav
Kostolík slúži cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v. v Nižnej Slanej - Kobeliarove. Je v pomerne dobrom stave, v roku 2001 boli realizované odvodňovacie práce a vymaľovali interiér, pričom však nebola rešpektovaná pôvodná výmaľba. Viac informácií o architektonickom vývoji objektu by mohol priniesť až podrobnejší výskum. Navštívili sme ho v apríli 2011 a júni 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 hod.

Praktické informácie
Obec Kobeliaro leží cca 18 km severozápadne od Rožňavy, šesť kilometrov od hlavnej cesty Rožňava - Dobšiná - Poprad. Kostolík je dobre viditeľný vďaka veži. Stojí v oplotenom areáli v strede obce pri potoku. Kontakt na farský úrad: 058/795 12 41.
GPS: 48.74386407, 20.372573733

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Gdovinová, D.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky. Kobeliarovo, Kostol e.c.a.v.. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava, 2001.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5339).

Web:
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=19913
- https://gemer.korzar.sme.sk/c/20270151/stredoveky-kostol-vkobeliarove-za...
- www.kobeliarovo.sk

esteban