Horný Bar-Šuľany

Patrocínium: sv. Anny

Vznik: prvá polovica 14. storočia (?)

Poloha: na juhozápadnom okraji obce

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnou svätyňou, severnou sakristiou a západnou vežou

História
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1237. Kostolík postavili najneskôr v prvej polovici 14. storočia ako jednoloďovú stavbu s predstavanou západnou vežou a nezvyčajne malou polygonálnou svätyňou. Úpravami prešiel v 15. i 17. storočí.
Zbarokizovaný bol v druhej polovici 18. storočia. Z tohto obdobia pochádza aj zachované vnútorné vybavenie - hlavný a bočný oltár i zvon vo veži. Posledná obnova sa realizovala na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi menej známe stredoveké stavby Podunajska a napriek neskorším prestavbám si dodnes zachoval základnú stredovekú podobu.
- Objekt nie je zapísaný v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
- Proporcie svätyne pripomínajúce skôr románske apsidy spolu s oknami blízkymi románskemu štýlu naznačujú aj možný starší pôvod ešte v 13. storočí. Na Žitnom ostrove poznáme viacero stavieb, ktoré kombinujú románske okná s už gotickým polygonálnym tvarom svätyne (Šamorín, Holice, Dunajská Lužná) a tejto hypotéze neodporuje ani rok prvej písomnej zmienky o obci.
- Na južnej strane svätyne sa zachovalo ako jeden z mála pôvodných architektonických detailov štrbinové okno. Jeho umiestnenie pomerne nízko nad zemou, rovnako tak aj okien na lodi, naznačuje významné navýšenie okolitého terénu oproti pôvodnej stredovekej úrovni. 
- Nad vstupom do severnej sakristie je v interiéri prezentovaný výklenok evokujúci pozostatok zamurovaného štrbinového okna s polkruhovým záklenkom.
- V stene svätyne je vytvorená jednoduchá nika, ktorá zrejme slúžila ako pastofórium.
- V interiéri nájdeme aj osembokú kamennú sväteničku zamurovanú do steny.
- Na severnej strane veže sa nachovala pôvodná strielňa klúčovitého tvaru.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v neďalekých Rohovciach a Holiciach.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám vo farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Hornom Bare. Kostolík je v pomerne dobrom stave, fasády sú však už dosť poznačené zubom času s výnimkou lode, ktorá bola obnovená v nedávnom období. Navštívili sme ho v apríli 2011 a auguste 2018.

Bohoslužby: v sobotu o 17.00 hod., v maďarskom jazyku

Praktické informácie
Šuľany (maďarsky Suly) patria v súčasnosti pod obec Horný Bar (maď. Félbar) a ležia cca 20 km juhozápadne od Dunajskej Stredy. Kostolík stojí v oplotenom areáli na juhozápadnom okraji obce neďaleko hrádze umelého kanála VD Gabčíkovo. Kontakt na farský úrad: 031/ 559 72 52.
GPS: 47.95060481, 17.441141903

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5155).

Web:
- www.hornybar.sk/sulany
- http://emlekhelyek.csemadok.sk/emlekhelyek/szent-anna-templom-sulyben/
- http://www.dokostola.sk/kostol/kostol-sv-anny

esteban