Pezinok-Grinava

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: sv. Žigmunda

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: v strede obce v opevnenom areáli

Stručný popis: pôvodne románsky kostolík s predstavanou západnou vežou, severnou gotickou loďou, polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia ako jednoloďovú stavbu s predstavanou vežou a so svätyňou neznámeho tvaru. Začiatkom 14. storočia bol objekt goticky prestavaný, pôvodnú svätyňu nahradilo polygonálne presbytérium.
Koncom 14. storočia pristavali zo severnej strany bočnú loď (kaplnku), zaklenutú krížovou klenbou. V 16. storočí dostala novú klenbu aj hlavná loď, dovtedy s plochým stropom.
V roku 1611 sa kostolík dostal do rúk evanjelikom, ale už v roku 1617 bol opäť katolícky. Protestanti ho získali opäť v roku 1645 počas povstania Juraja Rákociho I. V tomto období bola pristavaná k lodi južná predsieň a celý kostolík bol obohnaný múrom. Evanjelikom patril len do roku 1673 a potom na krátky čas v roku 1706. 
Menšie úpravy sa uskutočnili aj v 19. (empora, nový organ) a 20. storočí. Počas druhej svetovej vojny bola horná časť veže vážne poškodená paľbou ruských vojakov, keďže sa tam usadili nemeckí vojaci s guľometom. Po oprave už strecha dostala miesto vysokého ihlanca  jednoduchší tvar. V roku 1956 kostolík vyzdobil maľbami pezinský maliar Augustín Barta a v roku 1965 ho obnovili.

Zaujímavosti
- Kostolík nesie na našom území zriedkavé patrocínium sv. Žigmunda, patróna českého národa. V súčasnosti je to jediny kostol s takýmto patrocíniom na Slovensku.
- Románsky pôvod stavby dokazujú dve zachované štrbinové okná po stranách južného vstupu, ktoré sa po zaklenutí lode dostali čiastočne do podkrovného priestoru.
- Gotickú stavebnú etapu zastupuje polygonálne presbytérium zaklenuté krížovou klenbou, západný portál bočnej lode a okná na jej severnej a východnej stene.
- V kružbe gotického okna na východnej strane bočnej lode sa zachovala pôvodná vitráž, znázorňujúca okrem rastlinných motívov aj časti architektúry - veže nebeského Jeruzalema.
- Pôdorysne ide o pomerne neobvyklé dvojlodie, zaklenuté na stredový pilier (má ísť o zvyšok severnej steny hlavnej lode, pôvodne oddeľujúcej bočnú loď ako samostatný uzavretý priestor prístupný len západným vchodom).
- Hlavná a bočná loď mali mať pôvodne samostatné sedlové strechy, ktoré až neskôr nahradila jedna spoločná.
- Kamenná krstiteľnica pochádza zo začiatku 17. storočia.
- Tabuľka nad ukrižovaným Ježišom nesie text podľa historickej skutočnosti v troch jazykoch - hebrejskom, gréckom a latinskom.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v samotnom Pezinku, Svätom Jure a Šenkviciach. 

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod miestnu farnosť. Je v relatívne dobrom stave. V roku 2001 dostali okná v presbytériu nové vitráže. V roku 2016 dostala veža novú strechu pokrytú medeným plechom. Navštívili sme ho v apríli 2009, máji 2014, októbri 2015 a marci 2016.

Bohoslužby: v pondelok až sobota o 19.00 hod., v nedeľu o 7.30 a 10.30 hod.

Praktické informácie
Grinava leží cca 2 km juhozápadne od Pezinka, ktorého je mestskou časťou. Kostolík sa nachádza neďaleko hlavnej cesty Bratislava - Pezinok v opevnenom areáli, ktorý býva uzamknutý. Hneď pri bráne je informačná tabuľa, na ktorej je uvedený aj kontakt na správcu farnosti.
GPS: 48.269950982, 17.246507406

Literatúra
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Sandtner, P.: Sakrálne stavby v Pezinku na starých fotografiách. Publikáciu vydalo mesto Pezinok, 2008.
- Cónová, I. - Gajdošová, I.: Gotická vitráž v Pezinku-Mysleniciach. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2007, č. 2, str. 16 - 19.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X31).

Web
- www.farnost-grinava.sk
- www.cajla.estranky.sk/farnost-grinava
- www.grinava.com

esteban

Ďalšie články o Pezinku-Grinave: Z nášho itinerára