Dve percentá z daní na záchranu kostolíkov v roku 2023

Ak vám nie je ľahostajný osud (nielen) stredovekých kostolíkov, môžete tento rok opäť prispieť k ich záchrane aj poukázaním dvoch a za istých okolností až troch percent z dane z príjmov..

Ako pomôcku prinášame zoznam občianskych združení, ktoré si dali za cieľ obnovu konkrétnych stavieb. OZ sú v zozname zoradené len orientačne podľa veku pamiatky či pamiatok, o ktoré sa starajú.

Ak sme na nejakú organizáciu zabudli, dajte nám, prosím, vedieť na mailovú adresu apsidask@gmail.com.

- OZ Rotunda Jurko
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova a starostlivosť o veľkomoravskú rotundu v lesoch nad obcou Nitrianska Blatnica. Viac informácií na http://rotundajurko.sk/zdruzenie/oznamy/detail/?id=85.

- Slovacia incognita
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova pôvodne románskeho kostola v Klátovej Novej Vsi - Sádku. Viac informácií na www.incognita.eu/dane.php.

- OZ Spoločnosť Štvrtočanov Svätého Jakuba
Občianske združenie, ktorého cieľom je aj obnova románskeho Kostola sv. Jakuba st. v obci Štvrtok na Ostrove. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=8042.

- OZ svätého Jána Krstiteľa Jelka
Občianske združenie, ktorého cieľom je okrem iného aj obnova pôvodne románskeho kostolíka sv. Jána Krstiteľa v Jelke. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=26052.

- Občianske združenie pre opravu kostola v Kameňanoch
Občianske združenie, ktorá podporuje obnovu románskeho kostola v obci Kameňany. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=18020. 

- OZ Gotická cesta
Občianske združenie, ktoré si dalo za cieľ ochranu a obnovu stredovekých pamiatok na území bývalej Gemersko-malohontskej župy. Viac informácií na http://gotickacesta.sk/ako-sme-pouzili-2-z-dane-v-roku-2022/.

- Kostolisko OZ
Občianske združenie, ktoré sa venuje prezentovaniu lokality zaniknutých stredovekých kostolov v obci Dolné Strháre, ako aj obnove tamojšej Kaplnky sv. Anny. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=25722.

- OZ Kláštorisko
Občianske združenie venujúce sa revitalizácii ruiny zaniknutého gotického kláštora kartuziánov v NP Slovenský raj. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=21247.

- OZ Obnova Slovenskej Zeme
Občianske združenie, ktoré okrem iného podporuje záchranu zrúcaniny gotického kostolíka v Stránskom. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=18078.

- Združenie pre ochranu a obnovu kostola sv. Michala v obci Pobedim
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova kostola zo 16. storočia v Pobedime. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=166.

Nadácia Drevený kostolík Habura
Nadácia, ktorá sa stará o kópiu dreveného kostolíka zo začiatku 17. storočia v obci Habura. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=13921.

- OZ Katarínka
Občianske združenie, ktoré sa venuje záchrane ruín františkánskeho kláštora a kostola sv. Kataríny nad obcou Dechtice. Viac informácií na www.katarinka.sk/projekt-katarinka/2-percenta-z-dane/.

- Artikulárny kostol Leštiny
Občianske združenie, ktorého cieľom je starostlivosť o drevený kostol z konca 17. storočia v obci Leštiny. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=11803. 

- Združenie pre ochranu a obnovu kostola v obci Pavlová
Občianske združenie, ktorého cieľom je obnova kostola z roku 1810 v Pavlovej. Viac informácií na www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=29968.

esteban
2. 3. 2023

Rubrika: Aktuality