Dlhá

Patrocínium: sv. Margity Antiochijskej

Vznik: druhá polovica 15. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe nad obcou v ohradenom areáli

Stručný popis: pôvodne gotický kostol s obdĺžnikovou loďou, polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Prvá písomná zmienka o obci je v darovacej listine z roku 1296. Farnosť sa prvýkrát spomína v roku 1390 a potom v roku 1397 ako jedna z farností patriacich pod bratislavské prepošstvo. 
V tom období už preto musel v obci stáť aj farský chrám. Ten sa priamo uvádza až listine z roku 1543, keď patronát nad ním prevzali vlastníci panstva Červený Kameň. Vizitátor v roku 1561 našiel kostol a cintorín v dobrom stave, ale bez kňaza.
Koncom 17. storočia prešiel objekt rozsiahlou prestavbou. K západnému priečeliu pristavali mohutnú vežu ukončenú murovaným ihlanom. Loď i presbytérium dostali nové zaklenutie.
V období baroka postavili v obci nový Kostol sv. Antona Paduánskeho, do ktorého sa preniesla veľká časť liturgických aktivít z farského chrámu, vrátane bohoslužieb a krstenia. Dôvodom bola vzdialená poloha staršieho chrámu a zlý prístup k nemu. Tento stav dokladá vizitácia farnosti v roku 1782.

Na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla 1945 sa v kostole na dlhé desaťročia konala posledná sv. omša. Krátko na to, počas záverečných bojov druhej svetovej vojny bol poškodený a začal chátrať. 
V roku 1963 sa objekt dostal na zoznam štátom chránených kultúrnych pamiatok. V roku 1968 sa uskutočnila veľká oprava kostola, ktorý vtedy aj dostal pálenú strešnú krytinu miesto dovtedajších drevených šindľov.
Ďalšie práce sa realizovali v 90. rokoch, keď sa priblížilo 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci. V roku 1994 bol opravený kamenný múr okolo kostola, v roku 1995 zasklili okná chrámu a osadili nové vchodové dvere. 
V roku 1996 podporilo práce na obnove pamiatky aj Ministerstvo kultúry SR. Kostol dostal aj nové vnútorné vybavenie, a tak mohol byť 8. septembra 1996 slávnostne opät vysvätený a konala sa tu po vyše polstoročí opäť sv. omša.

Zaujímavosti
- Kostol v ohradenom areáli tvorí výraznú a malebnú dominantu krajiny viditeľnú na veľkú vzdialenosť.
- Presbytérium bolo pôvodne zaklenuté sieťovou klenbou.
- Vizitácia z roku 1782 spomína pri kostole aj kostnicu so šindľovým zastrešením.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj v okolitých obciach Doľany (kostol a kaplnka), Dolné Orešany a Štefanová.

Súčasný stav
Kostol patrí pod miestnu rímskokatolícku farnosť ako jej farský chrám a v súčasnosti sa využíva na liturgické účely len príležitostne. 

Bohoslužby: Na sviatok sv. Margity (v nedeľu najbližšiu 13. júlu a pohrebné sv. omše

Praktické informácie
Obec Dlhá leží cca 13 kilometrov západne od Trnavy. Kostol stojí v areáli cintorína na kopci južne od obce. Kontakt na farský úrad033/ 50 804 35.
GPS: 48.409530331, 17.428999543

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Babirát, M.: Dlhá (1296 - 1996). Obecný úrad Dlhá, 1996.
Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5D91).

Web:
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=3384
https://www.dlha.sk/obec-2/pamiatky/
https://www.dokostola.sk/kostol/411852-sv-margity

esteban
11. 3. 2023

Za pomoc ďakujeme Michalovi Krajčovičovi a Márii Žákovičovej.