Obnova románskej fasády kostola v Lábe

Po vyše šiestich rokoch od zrútenia veže sa pristúpilo k obnove odhaleného románskeho muriva na Kostole Všetkých svätých v obci Láb. Práce sa realizujú vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR.

Na projekt s názvom Obnova západnej fasády Kostola Všetkých svätých v Lábe, reštaurovanie odkrytého západného priečelia románskeho kostola získala miestna farnosť Rímskokatolíckej cirkvi dotáciu vo výške 20 000 eur z programu Obnovme si svoj dom. Dotáciu je nutné vyčerpať ešte v tomto roku.

Západná stena súčasnej svätyne, ktorá bola pôvodne loďou tehlového románskeho chrámu, bola v hornej časti zdobená oblúčikmi, ktoré prechádzali do polvalcových prípor. Napriek ich osekaniu sa úseky z dvoch prípor zachovali v strednej časti múru. Fasády románskej stavby boli omietnuté a miestami sa táto omietka zachovala.

Takýto typ členenia fasády nájdeme ešte v Čiernom Brode-Hedi. Častejšie ide o kombináciu oblúčikov a plochých lizén (napr. v Šašíne-Strážach alebo Novej Dedinke).

esteban

Rubrika: Aktuality