Stručne: pád veže odhalil románsky pôvod kostola v Lábe

Rodina románskych kostolov na Slovensku sa opäť rozrástla. Po zrútení veže rímskokatolíckeho kostola v Lábe v septembri 2014 bolo odkryté románske murivo pôvodnej lode. Až do tohto objavu stavbu považovali za renesančnú, rozšírenú v období baroka.

Dejiny kostola sa tak posunú približne o 300 rokov hlbšie do minulosti, podľa všetkého do 13. storočia, čo zodpovedá aj najstarším písomným zmienkam o obci z rokov 1206 a 1271. Kostol je spomínaný v r. 1561, prestavaný v rokoch 1722-28, veža pristavaná 1744.

Románska jednoloďová stavba bola postavená z tehál a jej fasády zdobili slepé arkády podobne, ako je to v prípade tiež len nedávno identifikovaného románskeho kostola v Šaštíne-Strážach. Práve časť osekaných arkád bola odhalená na pôvodnej západnej stene lode po zrútení veže a bočných prístavieb.

Stavba ešte len čaká na podrobnejší výskum, ktorý by mohol okrem iného bližšie určiť rozsah zachovaného románskeho muriva a prípadných architektonických detailov.

esteban

Za informácie ďakujeme pani M. Haviarovej.

Rubrika: Aktuality