Láb

Až do 18. storočia stál v obci Láb tehlový románsky Kostol Všetkých svätých, ktorý vtedy barokovo prestavali a zmenili jeho orientáciu o 180 stupňov. Pôvodná stredoveká podoba stavby sa stratila a bola objavená až v roku 2014.

Najstaršie písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1206 a 1271, samotný kostol je však spomenutý až v roku 1561. Na základe toho bol považovaný za renesančný objekt.

Datovanie stavby do obdobia stredoveku posunul až výskum v roku 2003, kedy bolo súčasné presbytérium a veža datované do prvej polovice 14. storočia. Ani to sa napokon neukázalo ako definitívne.

V septembri 2014 sa veža a jej bočné prístavby zrútili, pričom boli odhalené časti románskeho tehlového muriva západnej steny pôvodnej lode spolu s osekanými slepými arkádami. Románsky pôvod stavby pritom odborníci v tomto prípade nepredpokladali.

Na základe prvého prieskumu možno povedať, že šlo pôvodne o jednoloďový tehlový kostol, datovaný približne do prvej polovice 13. storočia so svätyňou zatiaľ neznámeho tvaru. Fasády zdobili slepé arkády podobne, ako je to v prípade tiež len nedávno identifikovaného románskeho kostola v Šaštíne-Strážach.

V rokoch 1722-28 sa uskutočnila rozsiahla baroková prestavba, ktorú si podľa všetkého vyžiadal aj nárast počtu veriacich. Románska svätyňa bola zbúraná a na jej mieste postavlili novú, omnoho väčšiu loď. Kostol tak získal opačnú orientáciu, keď bola pôvodná loď premenená na presbytérium.

Stavba ešte len čaká na podrobnejší výskum, ktorý by mohol okrem iného bližšie určiť rozsah zachovania románskeho muriva a prípadných architektonických detailov.

GPS: 48.361659866, 16.973018646

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Gojdič,I. - Zvedelová, K. - Timková, M.: nepublikovaný výskum kostola v roku 2003.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y09).
- http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/328615-v-obci-lab-na-zahori-spadl...
- www.obeclab.sk/rimsko-katolicka-farnost

esteban

Za informácie ďakujeme pani M. Haviarovej