Turčiansky Michal

Patrocínium: sv. Michala, archanjela

Vznik: pred rokom 1264

Poloha: v ohradenom areáli cintorína vo vyvýšenej polohe na okraji obce

Historický región: Turiec

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe za účasti majstrov zo stavebnej huty pri kláštore premonštrátov v Kláštore pod Znievom niekedy pred rokom 1264. Išlo o jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, sakristiou a možno aj západnou vežou.
Chrám je uvedený aj v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337, pričom kňazom mal byť v tom čase istý Ján.
Začiatkom 16. storočia, okolo roku 1515, sa uskutočnila významná neskorogotická prestavba. Presbytérium bolo predĺžené o polygonálne zakončenie podoprené opornými piliermi a novo zaklenuté krížovou rebrovou klenbou. Takisto bola pôvodná sakristia nahradená novou, väčšou.
Do obdobia okolo roku 1570 je datovaná ďalšia stavebná etapa, kedy bola loď rozšírená a zaklenutá ranorenesančnou klenbou. Súčasne bola prestavaná (alebo priamo pristavaná) západná veža, cez ktorú bol kostol sprístupnený novým portálom ešte gotického tvaru. Zabezpečenie statiky stavby si vyžiadalo doplnenie viacerých oporných pilierov.
V druhej polovici 18. storočia sa realizovali ďalšie úpravy - nová klenba lode (1750) a barokizácia veže (1768).
Status národnej kultúrnej pamiatky získal objekt v roku 1963. V roku 1976 sa uskutočnila obnova interiéru kostola a neskôr bol vynovený exteriér a vymenená strešná krytina.

Zaujímavosti
- Kostol stále dominuje obci i krajine vďaka svojej polohe a mohutnej veži.
- Z gotických prvkov sa okrem hrubej stavby zachovala krížová rebrová klenba s kruhovým svorníkom zdobeným baránkom Božím v presbytériu, viacero okien s kamennou kružbou či južný portál do lode.
- Zaujímavá je aj kamenná krstiteľnica s polygonálnou kupou zdobenou reliéfom trojlístkov z obdobia okolo roku 1520.
- Kostol aj so širším areálom priľahlého cintorína sú obohnané kamenným múrom. 
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susedných obciach Háj či Mošovce.

Súčasný stav
Kostolík je v pomerne dobrom stave. Patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Navštívili sme ho v júni 2013, apríli 2015 a marci 2017, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.45, bližšie informácie

Praktické informácie
Turčiansky Michal je dnes okrajovou mestskou časťou Turčianskych Teplíc. Kostolík je dobre viditeľný aj z hlavnej cesty na Martin. Stojí vo vyvýšenej polohe v ohradenom areáli cintorína, ktorý je prístupný. Kontakt na farský úrad: 043/ 492 05 71.
GPS:48.88455397, 18.864072561

Literatúra
Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008. Dostupné v elektronickej podobe na https://www.academia.edu/801408/HISTORICKE_KROVY...
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5L77).

Web:
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=9107
www.knihydominikani.sk/hlavna_nemethy_turciansky...
- www.facebook.com
- www.dokostola.sk/kostol-sv-michala-archanjela

esteban
4. 8. 2013, upravené 18. 5. 2015, 4. 4. 2017 a 13. 11. 2021