Háj

Patrocínium: sv. Kozmu a Damiána, pôvodne sv. Kataríny

Vznik: 15. storočie

Poloha: v opevnenom areáli na okraji obce

Stručný popis: gotický, dnes trojloďový kostol s rovným ukončením presbytéria, južnou sakristiou a západnou predstavanou vežou

História
Kostolík postavili pôvodne ako jednoloďovú bezvežovú stavbu s kvadratickým presbytériom, pričom pôvodne bol zasvätený sv. Kataríne. Ako doba vzniku  sa zvyčajne uvádza rok 1454.
Pred rokom 1502 sa stal chrám sídlom farnosti. V roku 1559 sa spomína už pod novým patrocíniom sv. Kozmu a Damiána.
Zásadnou prestavbou prešiel v roku 1671. K západnému priečeliu pristali vežu, k svätyni pripojili južnú sakristiu a priestor lode rozšírili prístavbou severnej a južnej lode. Novo vzniknuté trojlodie spolu s presbytériom zaklenuli valenými klenbami s lunetami.
V roku 1720 sa uskutočnila prestavba sakristie a jej zaklenutie. Ďalšie práce sa podľa letopočtu na veži udiali aj v roku 1830. V roku 1988 sa realizovala obnova fasád kostola.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje vďaka veži významnú dominantu obce i krajiny viditeľnú z veľkej diaľky.
- Pôvodná gotická podoba stavby bola prestavbami z väčšej časti zmazaná.
- Stredoveký pôvod pripomína viacero detailov - dva gotické portály, zamurované okno s kamennou kružbou v západnej stene lode.
- V interiéri sa zachovalo gotické pastofórium s pôvodnou mriežkou, okované gotické dvere do sakristie, kamenná krstiteľnica a v podkroví stopy po gotickej klenbe a zvyšky nástenných malieb.
- Neskorogotická plastika Madony z pôvodného zariadenia kostola sa nachádza v zbierkach SNM v Martine.
- Krov kostola je datovaný do čias prestavby v roku 1671.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susednom Turčianskom Michale či v obci Mošovce.

Súčasný stav
Kostolík je v realtívne dobrom stave, fasády sú však už pomerne zašlé. Patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Turčianskych Tepliciach. Navštívili sme ho v apríli 2015, do interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 hod.

Praktické informácie
Obec Háj leži východne od Turčianskych Teplíc. Kostol je dobre viditeľný aj z hlavnej cesty na Martin. Stojí v opevnenom ale prístupnom areáli na západnom okraji obce. Kontakt na farský úrad - 043/ 492 28 80.
GPS:48.864301876, 18.881721497

Literatúra
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5C61).

Web:
- http://turcteplice.fara.sk
- www.obechaj.sk

 

esteban

 

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu