Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Mníchova Lehota

Neveľký kostolík postavili v druhej polovici 14. storočia a patrí k pekným ukážkam vidieckej sakrálnej architektúry v gotickom období.

Turčiansky Ďur

Kostol postavený niekedy na prelome 13. a 14. storočia predstavuje vďaka svojej polohe výraznú a zďaleka viditeľnú dominantu krajiny.

Chmeľov

Ranogotický kostolík postavili zrejme strážcovia Sv. Hrobu niekedy na prelome 13. a 14. storočia. Pochváliť sa môže aj renesančnou atikou veže a fragmentmi freskovej výzdoby.

Horné Lefantovce

Už len hrubá stavba s opornými piliermi svedčí dnes o gotickom pôvode niekdajšieho kláštorného kostola pavlínov. Koncom 19. storočia bol celý kláštor prestavaný na kaštieľ.

Partizánska Ľupča - cintorínsky kostol

Gotický kostolík v opevnenom areáli na okraji obce je peknou pripomienkou významu niekdajšieho mestečka v stredoveku.

Hlohovec - špitálsky kostolík

Kostolík postavili pôvodne ako samostatne stojaci objekt v polovici 14. storočia ako súčasť špitála. Podľa listiny ho dal postaviť pán hlohovského panstva Mikuláš Kont.

Spišský Štvrtok

Stredoveký kostol na návrší dominuje spišskej krajine už približne 800 rokov, jeho počiatky sú však stále zastreté rúškom tajomstva.

Radatice-Radačov

Pôvodne ranogotický kostolík v dominantnej polohe nad obcou má vežu ukončenú renesančnou atikou typickou pre Šariš a Spiš.

Budča

Kostolík v ohradenom areáli predstavuje dodnes dominantu obce i peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry vo vidieckom prostredí.

Prievidza - farský kostol

Kostol sv. Bartolomeja dodnes predstavuje dominantu centra mesta a tiež zaujímavý príklad nielen gotickej sakrálnej architektúry v tomto regióne.