Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Košice-Košická Nová Ves

Ešte pred 100 rokmi stál v Košickej Novej Vsi stredoveký kostol. Po výstavbe nového chrámu sa z neho zachovala už len polygonálna svätyňa premenená na kaplnku.

Čelovce

Kostolík postavili v dominantnej polohe niekedy v tretej tretine 13. storočia, kedy už u nás dochádzalo k výraznému prelínaniu románskeho slohu a ranej gotiky.

Borský Mikuláš-Borský Peter

Pôvodne gotický kostol v opevnenom areáli prešiel viacerými prestavbami, ktoré takmer úplne zmazali jeho stredovekú podobu.

Trstená

Až do 14. storočia môže siahať pôvod farského Kostola sv. Martina v Trstenej. Po viacerých prestavbách jeho stredoveká podoba v podstate zanikla.

Smilno

Až do roku 1982 slúžil veriacim v obci Smilno Kostol sv. Štefana kráľa z konca 13. storočia. V roku 1982 pri prestavbe zbúrali starú loď a presbytérium a nahradili ich modernou novostavbou.

Hurbanovo-Bohatá

V rokoch 1957 - 1958 boli v Hurbanove-Bohatej pri archeologickom výskume zaniknutej stredovekej dediny odkryté základy románskeho kostolíka.

Dolný Štál

Kostol postavili v strede obce na miernej vyvýšenine najneskôr okolo polovice 15. storočia. Masívna veža i obvodové múry lode však naznačujú,že stavba môže byť staršia.

Marianka

Centrom významného pútnického miesta neďaleko Bratislavy je gotický kostol z 2. polovice 14. storočia, ktorý si dodnes zachoval viaceré architektonické detaily z čias stredoveku.

Banská Bystrica - špitálsky kostol

Už len polygonálne presbytérium je dôkazom existencie špitálskeho kostola z 30. rokov 14. storočia v Banskej Bystrici.

Dlhá

Pôvodne gotický kostol v ohradenom areáli nad obcou tvorí výraznú a veľmi malebnú dominantu krajiny viditeľnú z veľkej vzdialenosti.