Podbrezová-Lopej

Až do 14. storočia siaha história gotického Kostola sv. Juraja v Lopeji. Po viacerých prestavbách bola pôvodná stredoveká podoba do značnej miery potlačená.

Kostol postavili v dominantnej polohe niekedy v priebehu druhej polovice 14. storočia. Išlo podľa všetkého o jednoloďovú bezvežovú stavbu s polygonálnym presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou, ako o tom svedčia vonkajšie oporné piliere. Zo severnej strany sa pripájala sakristia.

Zasvätenie sv. Jurajovi dalo meno aj celej obci, ktorá sa takto uvádza aj v roku 1358 v zakladacej listine osady, ktorú založil šoltýs Petrík zo susednej Predajnej.

V priebehu 16. storočia (uvádza sa aj 17. storočie) bol kostol obohnaný múrom s dodnes zachovanými strielňami.

Do roku 1752 je datovaná rozsiahla baroková prestavba objektu. Netradične k presbytériu pristavali novú murovanú vežu, pričom využili aj pôvodné oporné piliere.

Ďalšie práce a opravy sa realizovali aj v priebehu minulého storočia. Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol spolu s hradbovým múrom od roku 1966.

Z gotického obdobia sa okrem obvodových múrov zachovali aj portály, pastofórium a východné okno presbytéria s maliarskou výzdobou.

GPS: 48.819762559, 19.494687796

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/?in...
http://historia.szm.sk/cirkevnedejiny/historiado...
https://www.podbrezova.sk/pamiatky.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lopej
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B21).

esteban
16. 2. 2024