Nová Ves nad Váhom

Hoci pôvod kostola siaha až do čias ranej gotiky, jeho stredovekú podobu postupne prekryli viaceré prestavby, vrátane výstavby nového chrámu v 20. storočí.

Obec Nová Ves nad Váhom sa v písomných prameňoch spomína v roku 1419 pod názvom Wyfalw, tamojší chrám postavili oveľa skôr, ešte v ranogotickom slohu, ktorý sa u nás uplatňoval koncom 13. a začiatkom 14. storočia.

Kostol sv. Martina vznikol ako jednoloďová stavba s kvadratickým presbytériom zaklenutým podľa všetkého krížovou rebrovou klenbou. V roku 1538 dostal chrám nové krížové klenby.

V období renesancie pripojili k západnému priečeliu lode predstavanú vežu. V polovoci 18. storočí došlo k predĺženiu presbytéria na cca dvojnásobok. Po novom tak svätyňa mala polygonálny uzáver. Súčasne bol zväčšený priestor novo zaklenutý.

Súčasnú podobu získal kostol v roku 1943, kedy kolmo na stredovekú stavbu pristavali nový moderný chrám. Autorom projektu bol architekt Š. Pavlík. 

Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku až v roku 2015.

GPS: 48.733533688, 17.892263174

Zdroje: 
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
https://www.novavesnadvahom.sk/37-nasa-obec/pami...
http://www.farnostnovavesnadvahom.sk/
https://www.dokostola.sk/kostol/412591-sv-martin...
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F33).

esteban
6. 3. 2024

Za pomoc ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.